Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Versoepeling regels kredietunies

Wat is er veranderd?

Kredietunies zijn coöperaties van ondernemers die zich per branche of regio verenigen, geld inleggen en dat weer uitlenen aan hun collega’s. Kredietunies, ondernemers die (gezamenlijk) onderling geld uitlenen aan collega’s uit dezelfde sector of regio, hoeven niet meer aan dezelfde eisen te voldoen als banken.

Tot een eigen vermogen van 10 miljoen euro heeft een kredietunie geen vergunning meer nodig. Van 10 tot 100 miljoen gelden lichtere regels. Daarboven is wel een bankvergunning nodig.

Voor wie?

  • Alle bedrijven in het midden- en kleinbedrijf
  • Kredietunies

Wanneer?

De wijziging is ingegaan per 1 januari 2016.

Vereniging van Kredietunies in Nederland

De Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN) is een belangenvereniging, die de invoering van een stelsel van kredietunies in Nederland stimuleert, faciliteert en begeleidt, conform de Wet Toezicht Kredietunies en volgens internationaal geaccepteerde standaarden. VKN is lid van de World Council of Credit Unions, waaraan zij de governance regels ontleent, de gedragscode en de regels van een zorgvuldige bedrijfsvoering. Kredietunies bieden MKB-ondernemers een alternatieve toegang tot krediet. De VKN staat initiatiefnemers van kredietunies actief met raad en daad terzijde om de totstandkoming van een kredietunie en de operationele inrichting daarvan te versnellen en te vereenvoudigen. Bestaande kredietunies worden ondersteund op het gebied van compliance & risk management, kredietanalyse & kredietbeheer, leden- en fondswerving, communicatie & marketing, co-financiering, administratie, automatisering, opleidingen en management. VKN huldigt het subsidiariteitsprincipe, d.w.z. de leden zijn zelfstandig bevoegd, kiezen hun eigen bestuur en bepalen hun eigen beleid, alleen datgene wat de leden beter gezamenlijk kunnen ondernemen, delegeren zij aan VKN.

Wat is een kredietunie?

Een kredietunie is een “not for profit” coöperatie van MKB-ondernemers die via een gemeenschappelijke kas geldmiddelen ter beschikking stellen en MKB-ondernemers die geld lenen uit deze kas. Geldverstrekkende leden fungeren tevens als coach voor ervaren of beginnende collega-ondernemers, de kredietnemers. Zij zetten zich in voor het succes van de ondernemer en vergroten daarmee de kans op welslagen. Een kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. Zowel geldverstrekkers als kredietnemers zijn lid en mede-eigenaar van de coöperatie, zij delen het rendement en het risico binnen de coöperatie. Een eventueel positief saldo aan het eind van het jaar komt ten goede aan alle leden.

bron : Ondernemersplein en VKN

Gerelateerde artikelen

VCMB verwelkomt Graydon als nieuw lid

VCMB verwelkomt Graydon als nieuw lid

Graydon gelooft dat transparantie het vertrouwen tussen zakenpartners versterkt. Als ondernemingen een goed beeld hebben van de opportuniteiten die er...

VCMB verwelkomt Buckaroo als nieuw lid

VCMB verwelkomt Buckaroo als nieuw lid

In 2005 begon Buckaroo als Payment Service Provider in Nederland. In 2020 opende Buckaroo een kantoor in België. Buckaroo was de eerste aanbieder van ...

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...