Interview met Erwin de Boer van Vesting Finance

Vesting Finance (VF) is sinds 1996 een begrip in de creditmanagementbranche. Het bedrijf is van incasso en detachering meegegroeid met het hedendaagse creditmanagement waar de maatschappelijke waarde en de klant centraal staan.

Vanaf  2006 was er al een verbreding door de buy & build strategie en het opkopen van portefeuilles. Door de overname van Fiditon in 2007 is VF meer richting de bancaire markt gegaan, waarbij ook leningen werden gemanaged. In 2013 is Focum, sterk op dataverwerkingsgebied, overgenomen waardoor Vesting Finance nog completer in creditmanagement is geworden. Bij Vesting Finance zijn de werkzaamheden in ruim 20 jaar van incasso opgeschoven naar het begin van de order-to-cash keten!

Erwin de Boer is Managing Director/CCO bij Vesting Finance en bestuurder van Arrow Global Benelux. Erwin is al ruim 20 jaar werkzaam binnen het vakgebied Credit Management. Na zijn HEAO BE-opleiding heeft hij nog een opleiding voor Strategisch Marketing Management gevolgd aan de universiteit in Tilburg. Daarna heeft hij bij diverse werkgevers de verschillende creditmanagement onderdelen geleerd: strategische plannen schrijven voor bedrijven ● positionering van een bedrijf bepalen ● bijzonder beheer portefeuille beheren ● factoring ● acquisitie ● kredietverzekeringen ● management ● relatiebeheer ● van nationaal naar internationaal.

Aan Erwin de taak om voor Vesting Finance nieuwe markten aan te boren, uit te bouwen en met het team op maatschappelijk verantwoorde creditmanagementwijze de portefeuilles te servicen en te optimaliseren.

Op welke markten is Vesting Finance anno 2018 actief?

Als onderdeel van Arrow Global richten wij ons in Nederland specifiek op de banken, verzekeraars, pensioenen en de grootschalige B2C markt. Een strategische zet doordat er een overvloed aan spelers is op de B2B-markt. VF is een partij geworden die organisaties ontzorgd en het gehele creditmanagementproces kan verzorgen: voor de bedrijfstakpensioenfondsen verzorgen zij facturatie, debiteurenbeheer en incasso.

Wat houdt MVO voor Vesting Finance in?

De strategie van Arrow is het kopen en managen van voornamelijk bancaire portefeuilles (met en zonder achterstanden), vandaar dat wij al enige tijd geleden ook meer de verbreding hebben gezocht en niet alleen op incasso focussen. Een debiteur opzadelen met kosten door schuld of uithuisplaatsing is volgens ons niet meer van deze tijd. De nadruk is meer en meer komen te liggen op het maatschappelijk verantwoord incasseren: VF heeft de visie om, waar mogelijk, geen kosten meer door te belasten aan de debiteur (geen rente en incassokosten) . Doordat we als VF het gehele proces van onze klanten overnemen, zijn we instaat om andere verdienmodellen te hanteren (een vaste fee, etc). VF zet eveneens meer en meer in op budget coaching, klantbezoek en zo gaan medewerkers van de afdeling schuldafwikkelingen naar debiteuren toe in plaats van bellen.

De diensten van VF zijn nu nog meer van toegevoegde waarde in de gehele keten, van het accepteren van nieuwe klanten tot het uitwinnen. Wat wij leren aan de achterkant van het proces (incasso), kan VF in  modellen verwerken in belang van onze klanten (creditscorecards, preventie etc). Hiervoor wordt eveneens veelal onze dochtermaatschappij Focum ingezet.

VF is een campagne gestart Baas over je budget die gericht is op het voorkomen van schulden. En last but not least is VF partner van Stichting LEF waarin een mbo-lesprogramma is ontwikkeld om jongeren te leren verantwoordelijk om te gaan met geld

Wat is de rol van credit management?

De belangen van crediteuren, investeerders en de maatschappij als geheel zijn het beste gediend door een goede balans tussen het belang van opdrachtgevers én hun klanten. Professioneel ingericht credit management is onontbeerlijk voor de continuïteit van een organisatie. Vesting Finance helpt organisaties om de cash flow te optimaliseren. Onze servicegerichte aanpak draagt bij aan de positieve ervaring!

Wat is jouw kijk op toekomst van credit management?

In de sector Incasso voorzie ik grote veranderingen, het is een sector die qua verdienmodellen en regulering onder druk staat. Over 5 jaar verwacht ik een heel ander speelveld, inzicht in schulden, verzorgen van aanmaningen/incasso wordt op een andere manier vormgegeven. De overheid of de marktwerking zal dit zelf moeten oplossen, al lijkt mij de rol van de Overheid hier onontbeerlijk i.v.m. de nieuwe privacywetgeving. Als er een platform komt waar achterstanden worden aangemeld geeft dit meer inzicht en voorkom je dat personen nog meer schulden maken en worden veel kosten uit het incassoproces gehaald. De rol van de incassomarkt zal veranderen – doorbelasten van kosten blijft niet houdbaar – verdienmodellen zullen veranderen – blockchain zal een rol van betekenis gaan vervullen in de branche en innovaties t.a.v. betaaloplossingen zullen het aantal incassodossiers verminderen en een ander soort afrekenmethodiek tot gevolg hebben.

Welke rol zie jij voor het VCMB?

Er zullen andere betaaloplossingen komen, aan de betaalkant zullen veranderingen plaatsvinden. Kijk samen met de VCMB-leden naar de zogenaamde fintechs die de markt veranderen. PSD2, blockchain, innovaties bieden kansen en bedreigingen voor de branche. Wat als bedrijven elkaar geen facturen meer sturen; Betalingen gesetteld worden – er geen bevoorschottingen meer zijn? Vanuit de betaalhoek komen nieuwe oplossingen die invloed gaan hebben op creditmanagementproces.

Het VCMB zou de hele keten in kaart kunnen brengen en kijken waar dit de grootste impact zal hebben. Onderzoek samen wat nieuwe mogelijkheden voor de branche kunnen zijn.

Kun je iets vertellen over Vesting Finance en LEF?

Onze missie is ‘Building better financial solutions’. Ons hogere doel is er voor te zorgen dat we nooit meer een aanmaning hoeven te sturen, we willen dat de markt (onze opdrachtgevers) en de debiteuren financieel vitaal worden.

De doelstelling van LEF: hoe om te gaan met budgetten, sluit aan bij de doelstelling van VF. Als je jongeren nu leert hoe om te gaan met geld, voorkom je in de toekomst schulden.

Stichting LEF (leven en financiën) heeft samen met professionals een lesprogramma ontwikkeld om de financiële redzaamheid van jongeren te vergroten. Jongeren groeien op met geld uit de muur i.p.v. cash, kopen op afbetaling is gewoon. Jongeren worden geconfronteerd met de mogelijkheden en risico’s van de waarde van geld. Professionals van Vesting Finance zijn gastdocent en daarnaast steunt de organisatie LEF financieel.

Waarom is Vesting Finance lid van het VCMB?

Een belangrijke reden is het netwerk. Maar naast het netwerk is het VCMB de enige partij in Nederland die de hele keten bedient en vertegenwoordigt. Het VCMB waardenonderzoek is van groot belang voor het creditmanagement, het inzichtelijk maken van de gehele keten. VF wil en kan daar zeker aan bijdragen.

De rol van het VCMB kan groter worden door events te organiseren over de hele keten – om te overleven moeten we verbreden.

Tot slot. Wat zou je de lezer nog mee willen geven?

Lees boeken als ‘Het geheim van bol.com’, ‘Free! – De opkomst en ondergang van de Free record shop’, ‘Blokker: Huishoudwinkel in crisistijd’ of boeken van Steve Jobs. Welke keuzes hebben zij wel of niet gemaakt – er zijn veel parallellen met onze sector. Op tijd ontwikkelingen zien. “Disruptief denken”. Als ik niets doe dan komt het toch op me af. Dan kun je het maar beter zelf doen.