Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Vijf berekeningen die een credit manager nooit handmatig hoeft te doen

Elke ambitieuze credit manager wil maximale resultaten behalen: resultaten die zichtbaar zijn door metingen en statistieken. Dagelijkse berekeningen tonen de financiële gezondheid van de debiteurenportefeuille en of uw team voldoet aan de gestelde doelen. Met behulp van gespecialiseerde creditmanagementsoftware heeft u duidelijke, consistente, relevante en betrouwbare data eenvoudig beschikbaar wanneer u het nodig heeft. Hier zijn vijf berekeningen die u echt niet handmatig hoeft te doen.

 1. DSO

DSO staat voor Days Sales Outstanding. Het is een maatstaf voor het gemiddeld aantal dagen dat uw team nodig heeft om uw tegoeden te incasseren nadat de factuur verzonden is. Een relatief hoog DSO geeft meestal aan dat een organisatie een klantenportefeuille heeft met uitdagingen of dat een debiteurenafdeling slecht presteert. Een laag DSO kan ontstaan door een goed presterend team, maar kan ook een teken zijn van een te strak kredietbeleid waardoor de concurrentiepositie op de lange termijn onder druk kan komen te staan. Het DSO kan op verschillende manieren berekend worden, maar over het algemeen toont het:

 • hoe snel uw klanten betalen;
 • hoe goed het credit management & debiteurenteam presteert;
 • hoe lang het over het algemeen duurt voordat een openstaande factuur geïncasseerd wordt;
 • hoe tevreden uw klanten zijn; tevreden klanten hebben minder redenen om niet te betalen;
 • de schuldpositie van uw klanten;
 • hoe goed uw afdeling het doet ten opzichte van interne of industrie stakeholders (benchmark).
 1. Veroudering

Factuurveroudering is een berekening die laat zien hoe lang het duurt voordat de klant de factuur betaalt. Dit moet uiteraard zo laag mogelijk zijn. Meestal zijn de oudste facturen de grootste zorg van een credit manager, want dan fungeert uw bedrijf als bank voor uw klanten, zeker bij de grootste facturen. Hoeveel rente hebt u al gemist op deze onbetaalde facturen? Inzicht krij­gen in deze gegevens kan helpen in het prioriteren en focussen op de zaken die het belangrijkst zijn op dat moment.

 1. Historische betalingstermijn

De historische betalingstermijn toont een gemiddelde over het geheel van vorig jaar. Dus hoe meer facturen de klant heeft betaald, hoe nauwkeuriger dit aantal wordt omdat het een gewogen gemiddelde is. Deze berekening registreert het ver­leden en helpt u bij het inschatten van de toekomst.

 1. Klantscore

Een berekening die minder voor de hand ligt, maar nog wel steeds heel belangrijk is, is de klantscore. Door het historisch betaalgedrag te combineren met informatie uit externe systemen zoals uw financiële administratie of dataleveranciers als Dun & Bradstreet of Euler Hermes kan uw gespecialiseerde creditmanagementsoftware een klantscoremodel berekenen. Als een verandering plaatsvindt die de score beïnvloedt, kan de software automatisch bepaalde acties triggeren waarmee u uw debiteurenbeleid kunt aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan een plotselinge verandering in het betaalgedrag van uw klant, wat een waarschuwing kan zijn voor grotere problemen. Proactief actie ondernemen kan helpen bij het voorkomen van grotere problemen in de toekomst.

 1. Rente en kosten

Rente en kosten kunnen een onderwerp van discussie zijn bin­nen uw organisatie. Zowel voor intern inzicht (wat kost deze openstaande factuur mij eigenlijk) als voor extern inzicht (beste klant, bent u op de hoogte van de kosten die door uw open factuur bij mij ontstaan), is het een zeer belangrijke maatstaf. Het is een extra manier om uw klanten bij het proces te betrekken en zo de prioriteit van uw factuur te verhogen

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...