VCMB Blog met Raymond Pappot van Incasso en Adviesbureau VMP & Partners B.V.

In  deze terugkerende blog bieden wij een betrokken VCMB-lid het podium om te vertellen wie ze zijn, wat ze doen en hoe zij kijken naar ontwikkelingen binnen hun expertise van de credit management sector, én natuurlijk om te horen hoe hun ervaring met het VCMB is.
Deze maand een bijdrage van Raymond Pappot, Eigenaar bij Incasso en Adviesbureau VMP & Partners B.V.

Na een in mijn ogen geslaagde ledenlunch in Bar Beton in Utrecht, ontving ik aan het einde van de dag een mailbericht van Ingrid Kok of ik de blog zou kunnen verzorgen welke eigenlijk door een collega VCMB-lid verzorgd zou worden. Met alle plezier maar over welk onderwerp dan. Ook tijdens de lunch kwamen er verschillende onderwerpen aan bod waarover hier straks meer.

Eén onderwerp is nog niet zo snel gekozen. Kijk ik naar m’n eigen start in de nationale- en internationale incasso in februari 1988 of neem ik de collega leden mee in de historie van 25 jaar VMP & Partners, iets dat we in april van dit jaar 2022 hebben mogen vieren.

Een vreemde eend en een samenwerkend landschap

Wellicht zijn wij een wat vreemde eend in de bijt. Naast dat VMP & Partners optreedt voor crediteuren in Nederland met debiteuren in Nederland, ligt ons werk primair in het buitenland, dat wil zeggen, Nederlandse opdrachtgevers met debiteuren in het buitenland -let op, in bijvoorbeeld Engeland zijn dit vooral geen debiteuren maar “customers”-  laten deze incasso procedures via VMP & Partners verlopen.

Omgekeerd zijn er vele buitenlandse opdrachtgevers -crediteuren maar vaak ook de grote bekende internationale incasso collega’s- met “data subjects”/debiteuren in Nederland welke ons de opdracht geven om de vorderingen op de Nederlandse debiteuren te verhalen.

De meest bijzondere positie nemen wij in wanneer wij voor Nederlandse gerechtsdeurwaarders en incassobureaus de buitenlandse incasso procedures overnemen waarbij deze collega onze opdrachtgever is en er van ons uit geen direct contact is met de crediteur. Dat is immers de cliënt van de gerechtsdeurwaarder of het incassobureau. Bij menig groot invorderingsbedrijf is er een toenemende behoefte specialistische know how.

Internationale incasso en de nationale bril

In het vorige blog schreef Frans van der Hoorn al treffend “International business kent geen grenzen”. Dat geldt dan dus ook voor onbetaalde vorderingen, ergo, cross border debtors/customers/data subjects. Een onderneming welke zaken doet met buitenlandse ondernemingen zal zich goed moeten vergewissen van de lokale regels. Niet zelden krijgen wij, maar vast ook collega’s in hetzelfde werkveld, de opmerking krijgen “ik wil dat deze debiteur in Frankrijk ook alle kosten betaalt” (maar kan dat zo maar?), “ik wil dat deze debiteur in de UAE de lening terug betaalt en ook de rente (maar kan dat zo maar?). Omgekeerd ook: de onderneming uit de VS welke de kosten van de griffierechten in Nederland te hoog vindt en of we deze niet kunnen modereren vóór we gaan procederen want in de VS liggen de kosten anders….. Om wederom aan te sluiten bij Frans -een zeer gewaardeerde collega welke ik regelmatig op de congressen van FENCA kan begroeten- de internationale congressen gaan weer los en het is goed om collega’s maar zeker ook crediteuren in binnen en buitenland te wijzen op de verschillen en niet alles wordt vanuit Brussel gestuurd.

VMP & Partners is onder andere preferred partner van EOS Global Collection -onderdeel van de Duitse OTTO Group- en regelmatig bespreken wij dergelijke topics. Daags voor de FENCA bijeenkomst in Amsterdam, zaten wij met 40 EOS collega’s uit 25 verschillende landen om tafel, om de verschillen te duiden en om hierin oplossingen te zoeken. Voor crediteuren maar evenzogoed voor debiteuren.

Punt van zorg

Elke grote invorderingsorganisatie heeft inmiddels wel een vorm van maatschappelijk verantwoord incasseren of sociaal incasseren en ook EOS, om deze nog maar even aan te halen, heeft een stichting in het leven geroepen welke zich bezig houdt met scholing van kinderen (en indirect ook de ouders) op het gebied van omgaan met geld, de waarde van geld en de potentiële problemen. Tijdens de lunch vandaag kwamen aan de orde de inflatie van ruim 13%, de kosten van energie, de boodschappen etc… maar wij zien in ons kantoor ook sinds geruime tijd een social media verschijnsel. Relatief jonge ondernemers (twintigers, vaak nog thuis wonend) welke onderneminkje spelen, overeenkomsten aan gaan met heel grote social media gerelateerde bedrijven en zich de verplichtingen welke daarbij komen niet -kunnen- overzien en regelmatig stellen ‘het lukte niet dus ik ben er mee gestopt, zonder de moeite te nemen zich uit te schrijven uit de kamer van koophandel (niet dat dat de vordering in rook doet op gaan overigens). Easy Money bestaat niet. Er worden contracten afgesloten en de jonge ondernemers zien alleen de -in dit geval- Dollars en weten blijkbaar niet hoe snel ze de overeenkomst moeten tekenen. Achter deze dollars zit een contract waaraan de crediteur de “jonge lui” wel aan houdt op het moment dat zij de verplichtingen niet nakomen. Terecht, zult u zeggen, contract is een contract en wij doen ons werk graag en incasseren ook voor deze ondernemers graag de openstaande vorderingen. Natuurlijk treffen wij betalingsregelingen daar waar nodig. Maar een bij de ouders thuiswonende 22 jarige ondernemer met een schuld van € 50.000……. Ons credo is sinds 1997 “niemand wordt voor de grap debiteur” en “samen komen we er wel uit” maar het vergt dan wel een lange adem….

VCMB Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de VCMB is voor VMP & Partners zeker een toegevoegde waarde. Tijdens hogergenoemde lunch zaten er leden aan tafel uit de verschillende delen van het credit management. Het ledenspectrum is heel breed. Of dit nu de (incasso)advocatuur is, gerechtsdeurwaarders, data specialisten en credit scoring ondernemers, incasso intermediairs maar ook crediteuren zelf waaronder -als voorbeeld- verzekeraars. Elk met een eigen visie op haar of zijn markt. Het geeft inzichten en legt verbindingen. De VCMB staat ook zeer open voor input vanuit de leden. Welk onderwerp verdient aandacht binnen de VCMB, of binnen de Haagsche Commissie, maar ook welke onderwerpen dienen onder de aandacht te worden gebracht bij de politiek of bij de schuldhulp keten. De VCMB en haar leden zijn een goede counter balance voor de toenemende aandacht voor de schuldenaar. Die aandacht is er binnen het gremium van het VCMB ook, in zeer grote mate zelfs. Het is evenwel goed dat er ook toenemende aandacht is voor de positie van de crediteur.

Met dank aan Raymond Pappot van Incasso en Adviesbureau VMP & Partners B.V.