Voorspelling Atradius ’Aantal faillissementen neemt fors toe’

Het staken van de coronasteun, de sterk gestegen energieprijzen, de hoge rente en de economische teruggang vertalen zich in een forse toename van het aantal faillissementen in Nederland. Kredietverzekeraar Atradius gaat in haar nieuwste voorspellingen uit van een stijging van 79% voor 2023 en 21% in 2024. Wereldwijd wordt een stijging van 49% verwacht.

De stijging is vooral procentueel gezien aanzienlijk, van een kaalslag onder bedrijven is nog geen sprake. Het aantal faillissementen in Nederland lag de afgelopen jaren op zo’n historisch laag niveau, dat het aantal bedrijven dat dit jaar gedwongen de deuren moet sluiten, stijgt naar 4300 en in 2024 naar 5300, inclusief eenmanszaken. Dat zijn er fors minder dan tijdens de vorige piek in 2013, toen sprake was van 12.500 faillissementen. Dit hoge aantal kwam voort uit de recessie waarin Nederland zich toen bevond.

In Nederland was in 2020 en 2021 nog sprake van een sterke daling van het aantal faillissementen. In deze jaren zorgden de omvangrijke overheidssteun voor een sterk verbeterde liquiditeitspositie van bedrijven. Direct na het stopzetten hiervan bleef het aantal faillissementen aanvankelijk laag, maar in het laatste kwartaal van 2022 nam het aantal bedrijfssluitingen snel toe. De stijging over heel 2022 kwam uiteindelijk uit op 14% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Nederland behoort – naast Zuid-Korea (+154%), Italië (+90%), Nieuw-Zeeland (+82%) en de Verenigde Staten (+74%) – tot de landen waar in 2023 de sterkste stijging van het aantal faillissementen wordt verwacht. In 2022 was in deze landen nog sprake van een daling of – in het geval van Nederland – een relatief bescheiden stijging.

Tegelijkertijd neemt in een aantal landen het aantal faillissementen dit jaar nauwelijks toe of is zelfs sprake van een daling. Dat geldt in het bijzonder voor Spanje (-22%) en Zwitserland (-13%), waar het aantal bedrijfssluitingen in de afgelopen twee jaar al steeg tot boven het niveau van vóór corona. Hierdoor is in deze landen in 2023 waarschijnlijk sprake van een daling ten opzichte van 2022. In andere Europese landen – zoals Oostenrijk (+2%), Finland (+3%), Tsjechië (+9%) en Zweden (+12%) – is dit jaar sprake van een relatief milde stijging. Het Verenigd Koninkrijk loopt enigszins uit de pas. Het insolventieniveau bevindt zich hier al boven het niveau van vóór de coronacrisis. In 2023 verwacht de kredietverzekeraar opnieuw een stijging (+11%). Deze ontwikkeling is ingegeven door het zwakke economische herstel sinds Brexit.

Bron: Telegraaf