Haagse Commissie

Doel

De Haagse Commissie is een commissie van de VVCM en het VCMB. Het doel van de commissie is credit management onderwerpen onder de aandacht brengen bij politiek “Den Haag”.

Dat wil zeggen politici deelgenoot maken van de gevolgen van wet-& regelgeving in de praktijk en betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe wetgeving of  voorgestelde wetswijzigingen binnen het kader van Credit Management.

 

Hoe werkt de Haagse Commissie?

Relevante onderwerpen met wetgevende aspecten voor of vanuit de leden VCMB en VVCM worden binnen de Haagse Commissie besproken en indien gewenst worden stappen ondernomen.  Dat wil zeggen dat de Haagse Commissie actief betrokken is om veranderingen in wetgeving te realiseren, initiatieven te ontplooien om voorgestelde wijzigingen van aanvullingen en /of aanpassingen te voorzien. In de uitvoering benadert de Haagse Commissie de Politiek direct  of werkt daartoe samen met andere betrokken partijen op basis van gemeenschappelijke belangen.

Daartoe organiseert de Haagse Commissie Panel discussies, Seminars, stuurt gevraagde en ongevraagde adviezen naar relevante partijen, of geeft input op consultaties van voorgestelde wetswijzigingen.

De leden van de Haagse Commissie zijn deskundig en professioneel actief op diverse terreinen van het Credit Management.

 

Onderwerpen waar de Haagse Commissie bij betrokken is:

  • WIK (Wet Incasso Kosten); Werkgroep BGK Integraal;
  • Keurmerk Incasso, Certificering;
  • Griffie Rechten;
  • Wijzigingen Handelsregister 2007;
  • Centraal Aandeelhouders Register;
  • Deponeren van Jaarstukken bij de KvK;
  • (Faillissements)fraude;

 

WIK

In 2009 hebben de VVCM en het VCMB samen met de VIA en de KBvG een document overhandigd aan de toenmalige Minister van Justitie Hirsch Ballin. Om de WIK, Wet op Incasso Kosten werkbaar de maken voor de praktijk hebben wij paneldiscussies georganiseerd met de huidige Minister van Justitie, Ard van der Steur, en diverse Kamerleden.

 

Buiten Gerechtelijke  Kosten (BGK)

De Haagse Commissie is gesprekspartner bij de werkgroep BGK Integraal.

 

Haagse Commissie en Credit Expo:

Tijdens de Credit Expo in november organiseert de Haagse Commissie meerdere sessies en/of paneldiscussies over onderwerpen die het vakgebied, ondernemers en particulieren raken of komend jaar gaan raken.

 

Meer informatie nodig? Dan kunt u het onderstaande formulier gebruiken. Wij nemen dan graag contact met u op.