Haagsche Commissie

Doel

Het VCMB heeft het voorzitterschap van deze commissie, waarin leden actief samenwerken met elkaar.

Belangrijke dossiers die vanuit de Haagse politiek op de agenda staan of komen worden hier gevolgd, doorgesproken en daar waar nodig actief op geacteerd. Dit laatste via netwerken, ondersteunen van Internetconsultaties, actief benaderen van stakeholders in politiek Den Haag.

Hoe werkt de Haagsche Commissie?

Relevante onderwerpen met wetgevende aspecten voor of vanuit de leden VCMB worden binnen de Haagsche Commissie besproken en indien gewenst worden stappen ondernomen.  Dat wil zeggen dat de Haagse Commissie actief betrokken is om veranderingen in wetgeving te realiseren, initiatieven te ontplooien om voorgestelde wijzigingen van aanvullingen en /of aanpassingen te voorzien. In de uitvoering benadert de Haagsche Commissie de Politiek direct  of werkt daartoe samen met andere betrokken partijen op basis van gemeenschappelijke belangen.

Daartoe organiseert de Haagsche Commissie Panel discussies, Seminars, stuurt gevraagde en ongevraagde adviezen naar relevante partijen, of geeft input op consultaties van voorgestelde wetswijzigingen.

De leden van de Haagsche Commissie zijn deskundig en professioneel actief op diverse terreinen van het Credit Management.

Onderwerpen waar de Haagsche Commissie bij betrokken is:

 • Databankrecht KvK
 • Positie Schuldeiser
 • Wetgeving inzake AI en ML
 • WIK (Wet Incasso Kosten);
 • Werkgroep BGK Integraal;
 • Keurmerk Incasso, Certificering;
 • Eerlijke griffierechten;
 • Wijzigingen Handelsregister 2007;
 • Centraal Aandeelhouders Register;
 • Deponeren van Jaarstukken bij de KvK;
 • (Faillissements)fraude;

WIK

In 2009 heeft de VCMB samen met de VIA en de KBvG een document overhandigd aan de toenmalige Minister van Justitie Hirsch Ballin. Om de WIK, Wet op Incasso Kosten werkbaar de maken voor de praktijk hebben wij paneldiscussies georganiseerd met de huidige Minister van Justitie, Ard van der Steur, en diverse Kamerleden.

Buiten Gerechtelijke  Kosten (BGK)

De Haagse Commissie is gesprekspartner bij de werkgroep BGK Integraal.

Haagsche Commissie en Credit Expo:

Tijdens de Credit Expo in november organiseert de Haagse Commissie meerdere sessies en/of paneldiscussies over onderwerpen die het vakgebied, ondernemers en particulieren raken of komend jaar gaan raken.

Meer informatie nodig? Dan kunt u het onderstaande formulier gebruiken. Wij nemen dan graag contact met u op.