Bestuur

Wat is het VCMB?

Het VCMB staat voor het Verbond van Credit Management Bedrijven.
Het verbond verenigt organisaties die gespecialiseerd zijn in één of meer deelgebieden van credit management. VCMB verenigt de belangrijkste Credit Management organisaties in alle disciplines. Samen vertegenwoordigen zij ongeveer 80% van de markt. Veel leden zijn marktleider in hun specialisme. De expertises variëren van debiteurenfinanciering en consultancy tot incassomanagement, kredietverzekering en digitale arbitrage; van credit management software en debiteureninformatie tot in- of outsourcing van debiteurenbeheer en communicatie.

Waarom is het VCMB opgericht

De leden van het verbond zijn van mening dat het bedrijfsleven te weinig kennis heeft van (het belang van) goed credit management. Hierdoor wordt het risico op non betaling door debiteuren vergroot en worden kansen om de kasstroom te verbeteren onvoldoende benut.

Het VCMB stelt zich daarom ten doel de bekendheid met credit management en haar toepassingen te stimuleren en professionaliseren. Daarbij richt ze zich op het bedrijfsleven, het onderwijs en collega professionals. Het VCMB is tevens een platform om actief te netwerken en nieuwe ontwikkelingen en trends op credit management gebied met collega professionals te bespreken.

Activiteiten VCMB & haar leden

plaatje 1

 

De leden van VCMB participeren actief in het verbond. Hetzij door het delen van kennis, hetzij door deelname aan bijeenkomsten en commissies van het VCMB.

VCMB kent momenteel een vijftal commissies, elk met een specifiek taakgebied. Binnen de commissies nemen zo veel mogelijk verschillende ‘bloedgroepen’ van credit management professionals deel, om ervoor te zorgen dat de binnen de commissie ontwikkelde visie een breed draagvlak heeft binnen ons vakgebied.

De verschillende commissies voegen niet alleen waarde toe aan VCMB als geheel, maar zorgen ook voor toegevoegde waarde voor de individuele leden. Zo genereert de PR commissie extra bezoekers voor de websites van de leden, zorgt de Commissie Leden voor kennisdeling tijdens inspiratiesessies, verzorgt de Haagsche Commissie (in samenwerking met de VVCM) de lobby activiteiten door het agenderen van credit management onderwerpen en het informeren van Kamerleden en andere relevante belangenorganisaties, zorgt de commissie MKB via haar contacten met branche verenigingen voor het genereren van leads en biedt de commissie Opleiding Instituten voorlichting aan hogescholen en haar studenten, waardoor nieuw talent geënthousiasmeerd wordt voor het credit management vak. Een nieuwe commissie Innovatie – geïnitieerd door de leden zelf – gaat invulling geven aan de noodzaak om het credit management vak voortdurend te vernieuwen en verbeteren, door de capaciteiten van de verschillende leden op dit specifieke gebied bij elkaar te brengen en met een holistisch perspectief innovatieve credit management oplossingen te concipiëren.

plaatje 2
plaatje 3

 

 

Door de verschillende professionals, die werkzaam zijn bij onze leden, actief te betrekken bij het VCMB en actuele credit management onderwerpen, zijn de VCMB standpunten vanuit al die verschillende perspectieven onderbouwd en afgewogen, waardoor ze pragmatisch, duurzaam en toekomstgericht zijn.