Missie & Visie

Wat is het VCMB?

Het VCMB staat voor het Verbond van Credit Management Bedrijven.

Het verbond verenigt organisaties die gespecialiseerd zijn in één of meer deelgebieden van credit management. VCMB verenigt de belangrijkste Credit Management organisaties in alle disciplines. Samen vertegenwoordigen zij ongeveer 80% van de markt. Veel leden zijn marktleider in hun specialisme. De expertises variëren van debiteurenfinanciering en consultancy tot incassomanagement, kredietverzekering en digitale arbitrage; van credit management software en debiteureninformatie tot in- of outsourcing van debiteurenbeheer en communicatie. Innovatie is belangrijk: Payments, AI, ML, Chatbot, Multi-channel. Betalen van facturen dient de norm te zijn. Het voorkomen en beheersen van betalingsrisico's is belangrijk. Eerlijk incasseren als debiteuren (tijdelijk) niet kunnen betalen. 

Het VCMB heeft een holistische kijk op credit management, over de hele kredietcyclus van een debiteur. Het VCMB verbindt de verschillende disciplines.

VCMB_WATIS

Waarom is het VCMB opgericht

De leden van het verbond zijn van mening dat het bedrijfsleven te weinig kennis heeft van (het belang van) goed credit management. Hierdoor wordt het risico op non betaling door debiteuren vergroot en worden kansen om de kasstroom te verbeteren onvoldoende benut.

Het VCMB stelt zich daarom ten doel de bekendheid met credit management en haar toepassingen te stimuleren en professionaliseren. Daarbij richt ze zich op het bedrijfsleven, het onderwijs, collega professionals en andere brancheverenigingen. Het VCMB is tevens een platform om actief te netwerken en nieuwe ontwikkelingen en trends op credit management gebied met collega professionals te bespreken.

BAKEN Credit Management VCMB

BAKEN in Credit Management

Het VCMB positioneert zich als BAKEN in Creditmanagement:

Bekendheid: creditmanagement meer bekend maken bij relevante stakeholders, onderhouden van relaties via samenwerkingen, Linkedin community, Social media

Aanwezigheid: meepraten en meedenken met belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, beleidsvoorbereiding en -evaluatie, Deelname aan relevante beurzen.

Kennisoverdracht: via het organiseren van kennissessies, roundtables, presentaties, nieuwsbrieven.

Eerlijk: “Betalen is de norm”, maatschappelijk verantwoord ondernemen, solidariteit met schuldeisers en eerlijke kijk op de positie van de schuldenaar.

Netwerken: het voor de leden organiseren van netwerkbijeenkomsten zoals leden lunches, leden roundtables, jaarevent, conferenties.

Activiteiten VMCB

De leden van VCMB participeren actief in het verbond. Door het delen van kennis, door deelname aan conferenties, bijeenkomsten en commissies van het VCMB. Ledenlunches worden goed bezocht.  

Het is belangrijk dat het lidmaatschap “waarde” levert voor het deelnemende bedrijf. Het lidmaatschap is een bedrijfslidmaatschap. Dit betekent dat alle medewerkers namens het lid afgevaardigd kunnen worden naar de verschillende activiteiten.

Het is een platform om actief te netwerken en nieuwe ontwikkelingen en trends op credit management gebied met collega professionals te bespreken.

Het VCMB is zelfstandig of in samenwerking actief met lobby-activiteiten.

evenementen vcmb
VCMB Events 5

Rondetafelbijeenkomsten/roundtables

Een bepaald relevant onderwerp in credit management wordt in 60-90 minuten uitgelegd/gepresenteerd door een expert op het onderwerp. In principe zijn deze bijeenkomsten fysiek, idealiter op locatie bij een van de leden.

Onderwerpen die aan de orde zijn geweest: PSD2, Cybercrime, blockchain, internationaal creditmanagement, Fintech, creditmanagement BtoB, WHOA.

Ledenlunches

Onder voorzitterschap van een van de bestuursleden wordt een lucnh georganiseers tussen 12:00 en 14:00 op een locatie ergens in het land. Een 5 tot 6 deelnemende bedrijven vaardigt een medewerker af om deel te nemen aan de lunch in een informele setting waarin wordt gepraat over elkaars activiteiten en de actualiteiten van dat moment.

IMG_3526 - kopie
LinkedIn VcMB

Social Media/LinkedIn Community

Het VCMB heeft inmiddels een groot volgers bereik via LinkedIn. Content van het VCMB en van haar leden wordt actief gedeeld op de site en op de verschillende social media’s. Via het VCMB heeft een lid toegang tot een groter bereik.

Haagsche Commissie

Het VCMB heeft het voorzitterschap van deze commissie, waarin leden actief samenwerken met leden van het VVCM. Belangrijke dossiers die vanuit de Haagse politiek op de agenda staan of komen worden hier gevolgd, doorgesproken en daar waar nodig actief op geacteerd. Dit laatste via netwerken, ondersteunen van Internetconsultaties, actief benaderen van stakeholders in politiek Den Haag.

Dossier waarin VCMB betrokken is: WIK, Eerlijke griffierechten, positie schuldeiser, databankrecht KvK, wetgeving inzake AI en ML.

Haagsche commissie VCMB
Nederland
vcmb stakeholder

Stakeholder management

Het bestuur is actief in het benaderen en onderhouden van de relaties met alle relevante stakeholders die op de een of andere manier betrokken zijn bij creditmanagement. Zie tab Samenwerkende Organisaties.

VCMB Raad

Het bestuur werkt op vrijwillige en professionele wijze aan het behalen van de missie en visie en wordt hierin ondersteund door de VCMB raad. Hierin zitten een 5-tal vertegenwoordigers van de leden en die fungeren als klankbord naar het bestuur.

Ontwerp zonder titel (39)