Projecten

Doel

Het VCMB richt zich jaarlijks op diverse projecten die raakvlakken hebben met een werkgebied van het order-to-cash proces, credit management.

Het VCMB maakt gebruik van de professionals van haar leden. De professionals stellen vrijwillig hun kennis ter beschikking.

Waardenonderzoek

De positie van het vak omschrijven met onderzoek. Wat voegt het vak toe aan de economische effecten en wat is het maatschappelijk belang.
Hierdoor kan het VCMB zich meer zichtbaar maken waar zij voor staat.
De cijfers zullen door het secretariaat verzameld worden, hierbij is anonimiteit gewaarborgd.