Samenwerkende Organisaties

Transistorstraat 71-M. 1322 CK Almere Tel. 0346-558080

De VVCM (Vereniging voor Credit Management) is in 1990 opgericht en heeft als doel

  • het behartigen van de belangen van iedereen die in Nederland binnen het credit management werkzaam is;
  • de vakkennis en de toepassing daarvan bevorderen;
  • het vakgebied ontwikkelen en het belang ervan voor ondernemingen en organisaties promoten.

Projectteam Credit Expo. Professor J.H. Bavincklaan 7 Tel. 020-672 1371

Credit Expo biedt een compleet overzicht van de markt voor Credit Management en daaraan gerelateerde producten en diensten. U krijgt inzicht in alle mogelijke oplossingen om kredietrisico’s te minimaliseren en uw inkomende cashflow te versnellen zonder klantrelaties onnodig onder druk te zetten.

Deurwaardersbelangen.Nu komt op voor de belangen van aangesloten gerechtsdeurwaarders, kandidaatgerechtsdeurwaarders en de organisaties waarin zij werkzaam zijn. Zoals op de welkomstpagina van onze site al aangegeven, functioneert Deurwaardersbelangen.Nu naast en aanvullend aan de KBvG.

Het is de ambitie van Deurwaardersbelangen.Nu om een podium en spreekbuis voor alle kantoren te zijn, dat beleid proactief is en transparant gemaakt wordt en dat er een bijdrage wordt geleverd aan het democratische proces binnen onze beroepsgroep. Ook de deurwaarders van de toekomst, de studenten aan de HU, krijgen een plek binnen de belangenvereniging.

Postbus 963 7301 BE Apeldoorn - Tel: 088-7867372

De Fraudehelpdesk wil zoveel mogelijk voorkomen dat de Nederlandse bevolking slachtoffer wordt van fraude. Burgers en bedrijven behoeden voor oplichtingspraktijken en weerbaarder maken tegen fraude, dat is ons doel. Dat gebeurt door mensen bewust te maken van de risico’s op fraude. Zo waarschuwen we voor frauduleuze zaken op onze site, Facebook en Twitter.

Fraudeslachtoffers bieden wij een helpende hand door hen naar de juiste instantie te verwijzen. Zo hoeft de gedupeerde niet zelf op zoek naar het goede adres voor hulp. De Fraudehelpdesk heeft geen opsporingsbevoegdheid.

KBVG

kbvg-logo

Alle in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders zijn leden van de KBvG.’ De KBvG ontstond van rechtswege op 15 juli 2001, de datum waarop de Gerechtsdeurwaarderswet in werking trad. De taak van de KBvG luidt als volgt: ‘De KBvG heeft tot taak de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en van hun vakbekwaamheid’.

MKB NEDERLAND

MKB Nederland

•  doelgerichte lobby en dienstverlening
•  kennis van de dagelijkse ondernemerspraktijk;
•  een ijzersterk organisatievermogen.

NVI

NVI

De Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso- ondernemingen (NVI) is de brancheorganisatie van en voor incassobureaus. De leden van de NVI staan voor Maatschappelijk Verantwoorde Incasso. Zij zijn allemaal Incasso Keurmerk-gecertificeerd en worden gecontroleerd door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer. Hierdoor is de kwaliteit van het incassoproces en daarmee het Maatschappelijk Verantwoord Incasseren gewaarborgd. Incasso-ondernemingen die het NVI Incasso Keurmerk willen voeren, moeten aan strenge (kwaliteits)eisen voldoen.

NVVK

logo-nvvk

Doel van de NVVK is mensen te ondersteunen om weer actief deel te nemen aan het maatschappelijke leven, zodanig dat schulden voorkómen of opgelost kunnen worden.
Dit doen wij door op te treden als bemiddelaar tussen schuldenaren en schuldeisers. Door integrale schuldhulpverlening aan te bieden werken onze leden aan de noodzakelijke vaardigheden van schuldenaren en een duurzame oplossing voor de schuldenproblematiek.

Het beheersen en oplossen van schulden is immers in het belang van alle betrokkenen: de mensen met schulden, de schuldeisers en de samenleving als geheel.

ONL

ONL

ONL is een organisatie vóór ondernemers die gerund wordt dóór ondernemers. Ondernemers bepalen onze agenda, we zijn volledig transparant en hebben maar één belang: de stem van ondernemers laten horen. ONL doet concrete voorstellen en aanbevelingen om dit te bereiken. We zijn de stem van de ondernemer en slaan de brug naar de politiek. Zo verbeteren we samen het ondernemersklimaat in Nederland.

VGI

VGI is de Vereniging voor Groot Incassanten in Nederland. De creditmanagers van de groot bedrijven als verzekeraars en nutsbedrijven zijn hierbij aangesloten. VGI spreekt met de politiek en banken over de toepassing van wetten en regels in de markt.

VIA

VIA

De VIA is een specialistenvereniging binnen de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA). Leden van de VIA zijn advocaten die gespecialiseerd zijn in het innen van geldvorderingen (incasso- en procesrecht). De vereniging is in 1993 opgericht en telt zo’n tweehonderd leden; nagenoeg alle serieuze incasso- en procesadvocaten zijn aangesloten.
Primair is de vereniging een kennisinstituut op het gebied van incasso- en procesrecht. De kennis die wordt beheerd en ontwikkeld is beschikbaar voor de leden, maar ook voor bijvoorbeeld de Nederlandse overheid (de wetgever) of toezichthoudende instanties. De VIA is in de twintig jaar van haar bestaan uitgegroeid tot volwaardig gesprekspartner en een autoriteit op haar vakgebied.

VNO-NCW

VNO-NCW behartigt de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven zowel op nationaal als op internationaal niveau. De belangenbehartiging is gericht op het in stand houden en verder verbeteren van het ondernemings- en vestigingsklimaat voor Nederlandse ondernemingen en voor buitenlandse ondernemingen die in of vanuit Nederland willen opereren.

VVZBI

SRCM

•  doelgerichte lobby en dienstverlening
•  kennis van de dagelijkse ondernemerspraktijk;
•  een ijzersterk organisatievermogen.

FAAN

•  doelgerichte lobby en dienstverlening
•  kennis van de dagelijkse ondernemerspraktijk;
•  een ijzersterk organisatievermogen.

KVK

•  doelgerichte lobby en dienstverlening
•  kennis van de dagelijkse ondernemerspraktijk;
•  een ijzersterk organisatievermogen.

MKB Financiering

•  doelgerichte lobby en dienstverlening
•  kennis van de dagelijkse ondernemerspraktijk;
•  een ijzersterk organisatievermogen.

NVL

•  doelgerichte lobby en dienstverlening
•  kennis van de dagelijkse ondernemerspraktijk;
•  een ijzersterk organisatievermogen.

Schuldereiserscoalitie

•  doelgerichte lobby en dienstverlening
•  kennis van de dagelijkse ondernemerspraktijk;
•  een ijzersterk organisatievermogen.