Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Overheid frustreert fintechbedrijven met ongelijk speelveld – PSD2

Waar Nederland binnen de Europese betaalmarkt normaal gesproken het beste jongetje van de klas is, slaat het bij de invoering van de nieuwe Europese betaalrichtlijn PSD2 een modderfiguur. De omzetting van de richtlijn in Nederlandse wetgeving loopt inmiddels zoveel vertraging op dat de belangrijkste doelen ervan – concurrentie en innovatie stimuleren – in Nederland voorlopig niet worden behaald.

Zolang de Europese richtlijn nog niet in nationale wetgeving gegoten is, geeft de toezichthouder geen vergunningen af aan nieuwkomers in de betaalmarkt en hoeven de banken hun klantdata niet te delen. Dat laatste ook niet als de klant daar expliciet om vraagt. Tegelijkertijd kunnen fintechs uit andere Europese landen al wel in Nederland aan de slag met nieuwe PSD2-toepassingen.

De vertraging werkt met name in het voordeel van gevestigde financiële partijen en zorgt voor grote ongelijkheid op Europees niveau, zo ervaren fintechondernemers.

Enquête onder fintechbedrijven

Dat beeld komt naar voren uit een inventarisatie van Het Financieele Dagblad en fintechplatform Holland Fintech onder nieuwkomers in de sector. Een enquête onder 300 van hen werd door 40 ingevuld. De kritiek op zowel de overheid, de banken als de toezichthouder is niet gering.

‘Als het niet lukt de wet in Nederland snel te implementeren, opereren marktpartijen in een grijs gebied’

• Don Ginsel, oprichter Holland FintechHet leek zo mooi toen het Europese Parlement in oktober 2015 de nieuwe wet PSD2 aannam. Met deze betaalrichtlijn in de hand zou het mogelijk worden voor derde partijen om toegang te eisen tot het grootste kapitaal van de banken: hun klantdata. Lidstaten kregen ruim twee jaar de tijd om hun wetgeving op orde te krijgen. Nederland slaagde daar om uiteenlopende redenen niet in. Op 13 januari 2018 werd de richtlijn in werking gesteld. Twaalf van de achtentwintig lidstaten hebben de richtlijn inmiddels wel in de wet opgenomen.

‘Als het niet lukt de wet in Nederland snel te implementeren, opereren marktpartijen in een grijs gebied. Nederlandse spelers lopen achterstand op ten opzichte van Europese concurrenten’, zegt Don Ginsel, oprichter van Holland Fintech. ‘Zeker voor kleine aanbieders kan vertraging een strop zijn.’

‘Uitstel is vervelend’

Hergen Dutrieux, medeoprichter van hypotheekadviesketen Viisi, barst van de plannen voor PSD2-achtige diensten, maar moet voorlopig nog op zijn handen zitten. ‘We investeren in het opbouwen van een team dat in staat is om algoritmes rond bankdata te ontwikkelen. Uitstel schaadt ons niet direct, maar het is wel vervelend’, laat hij in een reactie weten.

Minder dan helft lidstaten ligt op schema

Nederland is niet de enige EU-lidstaat die vertraging oploopt met het implementeren van PSD2 in een nationale wet. Volgens een overzicht dat de Europese Commissie daarvan bijhoudt hadden op 13 februari van dit jaar slechts 12 van de 28 lidstaten hun zaken op orde.

Naast Nederland moeten nieuwkomers op de betaalmarkt in onder meer Bulgarije, België, Oostenrijk, Spanje en Zweden nog wachten op nationale wetgeving, voor zij een vergunning kunnen aanvragen.

Tegen alle vijftien lidstaten die te laat zijn met implementatie van PSD2 is de commissie inmiddels een zogenaamde ‘inbreuk-procedure’ begonnen, zo staat op de site te lezen. Via die weg zet de commissie druk op lidstaten om haast te maken.

Waar die procedure voorheen een hoog papieren-tijger-gehalte had, is die inmiddels aangescherpt. Lidstaten die niet snel genoeg handelen, worden eerder aangepakt en krijgen nu eerder daadwerkelijke boetes. De hoogte van de boete is afhankelijk van de omvang van het land, de zwaarte van de overtreding en specifieke kenmerken van de zaak.

Dat de banken met hun bestaande vergunning al nieuwe diensten mogen ontwikkelen rond inzicht in de betaalrekening, is tegen het zere been van de start-ups. Liefst 63% voelt zich beknot in zijn ambities door traditionele financiële instellingen.

‘Overheid vormt belemmering’

Ook de overheid wordt niet door ieder bedrijf als neutraal gezien. 39% van de ondervraagden ervaart de overheid als belemmering voor vernieuwing. Twee derde vindt dat de vertraging van de wet die PSD2-diensten in Nederland mogelijk moet maken de ondernemersambities schaadt.

Drie kwart ziet dat de positie van Nederland door de vertraging in de wetgeving verzwakt ten opzichte van het buitenland. Saillant detail: Bijna een derde overweegt een vergunning in een andere lidstaat aan te vragen. 61% is van mening dat de politiek zich onvoldoende inspant om de wet alsnog in te voeren.

‘De PSD2-wetgeving had allang goedgekeurd moeten zijn’, vindt Gaston Aussems van betaaldienst Mollie. ‘Het is tekenend voor het beleid van de vorige minister van Financiën. Er is veel geïnvesteerd in toezichthoudende capaciteit en te weinig in wetgevende capaciteit. Dat wreekt zich nu.’

‘Snel duidelijkheid nodig’

Don Ginsel zegt: ‘Als Nederland haar leidende positie in Europese betaalmarkt wil behouden is het van belang dat de politiek snel duidelijkheid in de markt creëert.’ (Tekst loopt door onder de grafiek)

Een ander pijnpunt ligt bij de manier waarop de banken de toegang tot hun systeem regelen. Europa laat de wijze waarop de banken deze zwaarbeveiligde toegangspoortjes tot hun systeem, beter bekend als API’s, vormgeven open voor interpretatie. Het gevaar is een wirwar van toegangssystemen waardoor fintechbedrijven veel moeite zullen moeten doen om met ieder van hen contact te leggen. Dat Europa niet zoals het Verenigd Koninkrijk gekozen heeft voor een gezamenlijke standaard wordt gezien als een gemiste kans. Ruim 80% van de bedrijven wil meer gelijkheid in de systemen. Door verschillende partijen wordt gewerkt aan standaardisatie maar voordat van een door alle partijen goedgekeurde standaard-API sprake is, is het ongetwijfeld al diep in 2019.

MKB

Met de betaalrichtlijn PSD2 richt Europa zich voornamelijk op producten voor consumenten. Het bedrijfsleven kan slechts in zeer geringe mate profiteren van openheid op de betaalmarkt. Uit de enquête van het FD en Holland Fintech blijkt echter dat juist bedrijfsmatige oplossingen populair zijn. 40% van de respondenten levert diensten aan andere bedrijven. Nog eens 20% maakt een combinatie tussen diensten voor bedrijven en consumenten. Een ruime meerderheid is van mening dat Europa meer aandacht had moeten hebben voor het mkb bij het schrijven van de regels voor PSD2.

En ook de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank komen niet ongeschonden uit de enquête. Liefst 79% van de respondenten is van mening dat de toezichthouders onvoldoende duidelijk zijn over de spelregels van PSD2. 63% weet niet welke vergunning ze aan moeten vragen.

Dat is overigens niet alleen de schuld van onduidelijke communicatie door de toezichthouder, het is ook te wijten aan onvoldoende inspanningen van de fintechbedrijven zelf. Meer dan de helft nam geen contact op met het gezamenlijke informatieloket van DNB en AFM. Wie dat wel deed werd in slechts 8% van de informatieaanvragen teleurgesteld.

Winnaars

Ondanks alle kritiek op gevestigde financiële partijen, verwachten de fintechondernemers uiteindelijk als winnaar uit de strijd te komen. Een overweldigende meerderheid van 92% denkt dat PSD2, ondanks alle tegenslagen, tot meer innovatie en concurrentie in de financiële sector zal leiden. Met name fintechbedrijven (61%) en de zogenoemde big-techs (32%) zullen profiteren. Banken spelen een marginale rol bij de vernieuwingen in de sector, aldus de fintechbedrijven.

Bron: FD

© 2018 VCMB Maatwerk software door Way2Web

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...