Events & Social Media Exposure

Sociale Media & LinkedIn Community

Het VCMB heeft inmiddels een groot volgers bereik via LinkedIn. Content van het VCMB en van haar leden wordt actief gedeeld op de site en op de verschillende social media’s. Via het VCMB heeft een lid toegang tot een groter bereik.

Ledenlunches

Onder voorzitterschap van een van de bestuursleden wordt een lucnh georganiseers tussen 12:00 en 14:00 op een locatie ergens in het land. Een 5 tot 6 deelnemende bedrijven vaardigt een medewerker af om deel te nemen aan de lunch in een informele setting waarin wordt gepraat over elkaars activiteiten en de actualiteiten van dat moment.

Rondetafelbijeenkomsten/roundtables

Een bepaald relevant onderwerp in credit management wordt in 60-90 minuten uitgelegd/gepresenteerd door een expert op het onderwerp. In principe zijn deze bijeenkomsten fysiek, idealiterr op locatie bij een van de leden.

Onderwerpen die aan de orde zijn geweest: PSD2, Cybercrime, blockchain, international creditmanagement, Fintech, creditmanagement BtoB, WHOA