Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Factoring

Factoring is het verpanden of verkopen van debiteurenvorderingen aan een factormaatschappij, waarna de factormaatschappij op basis van de verpanding de vorderingen financiert of als eigenaar de vorderingen direct aan u uitbetaald.

Factormaatschappijen die op basis van verpanding werken bevoorschotten tot maximaal 90% van het bedrag van de vordering.
De factormaatschappij die het eigendom overneemt, koopt van u de vorderingen tot max. 98% van de factuurwaarde.
In beide oplossingen ontvangt u direct uw geld, terwijl u anders 30 tot 90 dagen op de betaling moet wachten.

Middels factoring financiert u uw groei en geeft u tevens de administratie en het creditmanagement uit handen aan specialisten, zodat u zich kunt concentreren op uw bedrijf.

Naast financiering van debiteuren kan dus ook het beheer van de debiteurenportefeuille aan de factormaatschappij worden overgedragen. Factoring is zeer geschikt voor groeiende bedrijven door het ontbreken van een kredietplafond. De omvang van de financiering groeit mee met de omvang van de debiteurenportefeuille. Factoring kan net als financial lease en vastgoedfinancieringen geplaatst worden onder de noemer Assed based finance (ABF), of wel objectfinanciering.

Wat is factoring?

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Een ondernemer draagt zijn facturatie over aan een gespecialiseerd bedrijf, de factoringmaatschappij. In ruil voor een vergoeding aan dit bedrijf ontvangt de ondernemer direct zijn geld. Hij hoeft dus niet te wachten totdat zijn facturen zijn betaald. Optioneel kan ook het debiteurenrisico worden overgedragen.

Waarom kiezen voor factoring in plaats van een banklening?

Factoring volgt de ontwikkeling van uw gefactureerde omzet terwijl een traditionele banklening gebaseerd is op de ontwikkeling van uw activa, waarin de vorderingen worden meegenomen. Traditionele bankfinanciering is vaak meer gericht op de historische financiële ontwikkeling en houdt minder rekening met uw huidige (groei) ontwikkeling.

Kan ik nog steeds zakendoen met mijn bank als ik mijn vorderingen overdraag aan een factormaatschappij?

Jazeker. In feite maken veel van onze klanten gebruik van een cashflowstrategie waarbij de bancaire kredietfaciliteit en factoring één geheel vormen. Echter er dient wel duidelijkheid te zijn over de zekerheden en dubbele verpanding dient te worden voorkomen.

Wat zijn de voordelen van factoring?

Vermindering van administratieve lasten:

• Indien gewenst uitbesteding van debiteurenbeheer en -administratie, aanmaningen en incassoprocedures;
• Voortdurende kredietwaardigheidscontroles;
• Verbeterde betaaltermijn van uw klanten.

Wat zijn de voordelen van factoring?

Flexibele financiering:

• Direct beschikbare liquiditeit om sneller te kunnen groeien;
• Financiering die groeit mee met uw omzet;
• Financiering die meer liquiditeit genereert dan bancaire kredieten;
• Professioneel beheer van portefeuille en risicobeheer;
• Extra kostenbesparing mogelijk door gebruik te maken van leverancierskortingen door snelle betaling;
• Betere concurrentieverhoudingen dankzij een grotere commerciële flexibiliteit;
• Verbeterde algehele financieringsverhoudingen, aanvulling op eventuele bankfinanciering.

Wat zijn de voordelen van factoring?

Beperking van risico’s:

• 100% bescherming tegen oninbare vorderingen – Indien u een verzekering neemt of de vordering verkoopt kan 100% bescherming gegarandeerd worden. De dekking is afhankelijk van het contract, bij standard factoring (zonder kredietverzekering) blijft het insolventierisico bij de ondernemer;
• Bewijs van het betaalvermogen van de klant is niet vereist, echter er wordt wel een limiet bepaald;
• Betere verkoopplanning dankzij informatie over kredietwaardigheid van nieuwe en bestaande klanten.

Wat gebeurt er bij factoring?

Hierbij wordt de debiteurenportefeuille verpand of verkocht aan een extern bedrijf: de factor. Deze factor kan zich beperken tot slechts de financiering van de debiteurenportefeuille, maar de opdrachtgever kan er ook voor kiezen het debiteurenbeheer en incasso uit te besteden aan de factor, waardoor de gehele debiteurenadministratie wordt overgenomen door de factor. Het bedrijf dat de debiteurenportefeuille aan de factor heeft overgedragen, dan wel verkocht, ontvangt daarvoor meestal een percentage van de omzet bij overdracht aan de factor (het verkoopbedrag minus een percentage voor de factoringmaatschappij in verband met kosten en rente, maar ook een inhouding om het risico van wanbetaling mee af te dekken). Dit wordt bevoorschotting genoemd. Zodra de debiteur betaald heeft, ontvangt het bedrijf, dat zijn debiteuren heeft overgedragen, meestal nog een restbedrag.

Welke soort bedrijven komen voor factoring in aanmerking?

Als indicatie kunnen de volgende criteria gelden:
• B2B omzet komt in aanmerking voor financiering omzet;
• Facturatie vindt plaats na een afgeronde levering of prestatie;
• Omzet minimaal 250.000 euro op jaarbasis (afhankelijk van de eisen van de factor);
• Gefactureerd naar Nederlands recht en vanuit een Nederlandse entiteit (ingeschreven bij de KvK);
• Bedrijven actief in de Handel, Industrie, Transport & Logistiek en Zakelijke Dienstverlening passen het best bij factoring.

Komt mijn klant te weten dat ik mijn vorderingen heb overgedragen?

Het informeren van de klant hoeft niet altijd het geval te zijn. Een factor kan samenwerken met de crediteurenafdeling van uw klant. Vaak is men daar reeds vertrouwd met de waarde van factoring alsmede met het betalingsproces. Debiteuren maken het geld over op een door de factor beheerde rekening.

Wat zijn de nadelen van factoring?

Belangrijkste nadeel van factoring is dat bij teruglopende omzet ook de financiering terugloopt, aangezien deze gekoppeld is aan het debiteurensaldo.

Bedraagt de uitbetaling 100% van het factuurbedrag?

Nee. Gewoonlijk varieert het bevoorschottingspercentage tussen 70% en 90% van de geaccepteerde vorderingen. Bij verkoop van uw vordering tussen de 90% en 98%.

Moet ik het totaal beschikbare bedrag opnemen?

Nee. In feite nemen veel van onze klanten slechts bedragen op die nodig zijn voor specifieke doeleinden zoals personeelssalarissen of rekeningen van leveranciers.

Vanaf wanneer krijgt u rente berekent?

Bij bevoorschotting: Vanaf het tijdstip van bevoorschotting aan de klant wordt rente berekend op het totale bevoorschotte bedrag.

Bij verkoop, ontvangt u in één keer het factuurbedrag minus de aankoopfee en ontvangt u geen rentenota’s.

Krijgt iedere debiteur een gelijk limiet?

De factor geeft per debiteur limieten af waarbinnen de aangesloten onderneming kan leveren. De normen zijn doorgaans ruimer dan bij bancaire financieringen. Zo kunnen veelal zonder problemen buitenlandse debiteuren in de dekking worden meegenomen.

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...