Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

FAQ’s Incasso

Incasso is de omschrijving voor de werkzaamheden om onbetaalde vorderingen betaald te krijgen, te incasseren. Hieronder vallen de minnelijke incasso werkzaamheden waarin gezocht wordt naar een oplossing, alsmede de gerechtelijke procedures om een betalingsveroordeling (vonnis) van de rechter te verkrijgen. Met een vonnis kan betaling via de gerechtsdeurwaarder of incasso-advocaat worden afgedwongen, doordat beslagmaatregelen genomen mogen worden.

Welke stappen dien ik zelf te ondernemen?

Een incassobureau schrijft uw debiteur aan voor de hoofdsom(som van factuurbedrag((en)), rente en de wettelijke incassokosten. De enige voorwaarde is dat u de debiteur reeds aangemaand heeft met een termijn van 14+2 postdagen, de zogenaamde 14-dagen brief. Die brief dient daarnaast het exacte bedrag aan incassokosten te vermelden die de debiteur verschuldigd is indien betaling binnen die 14+2 dagen uitblijft. Veel ondernemers vinden het versturen van een dergelijke laatste aanmaning omslachtig. Vaak bieden incassobureaus deze service dan ook aan zodat u achteraf niet voor vervelende verrassingen komt te staan na het zelf versturen van een onvolledige aanmaning.

Welke kosten brengt het met zich mee?

Ieder incassobureau heeft een eigen tarievenstructuur. Een incassoprovisie, dus een percentage van het voor u geïncasseerde bedrag, zal daar meestal onderdeel van zijn. Ook begrippen als: dossierkosten, kantoorkosten, administratiekosten en verschotten (kosten die het incassobureau aan anderen moet betalen), kunnen onderdeel van de tarieven zijn. U dient ervoor te zorgen, dat het tarief voor u duidelijk is, voordat u uw vorderingen bij een incassobureau onderbrengt.
Een incassobureau schrijft uw debiteur aan voor de hoofdsom(som van factuurbedragen), rente en de wettelijke incassokosten.

Ik krijg kosten in rekening gebracht. Wat is dan No Cure, No Pay?

Als het gaat over de behandeling van het minnelijk traject, dus vóórdat de rechter wordt benaderd, wordt het tarief nogal eens aangeduid met het begrip ‘No Cure, No Pay’. Bij de meeste incassobureaus betekent dit, dat wanneer zij in het minnelijk traject niets voor u incasseren, u geen incassoprovisie verschuldigd bent. Soms geldt dit alleen voor de incassoprovisie, er worden dan wel kantoorkosten of dossierkosten in rekening gebracht voor vergoeding van de administratieve werkzaamheden of de aanleg van een dossier. De kosten hiervan bedragen meestal enkele tientjes. Ook kosten, die het incassobureau bij het behandelen van het dossier moet betalen aan derden (informaties Kamer en Koophandel, adresonderzoek e.d.), worden vaak aan u doorberekend. Er zijn ook incassobureaus die het begrip ‘no cure, no pay’ heel letterlijk nemen: u betaalt dan alleen, wanneer het incassobureau (een deel van) uw vordering heeft geïncasseerd. Dat dit mogelijk kan worden gemaakt door het incassobureau, hangt vaak samen met de grootte van uw incassoportefeuille.

Worden alle kosten op debiteur verhaald?

Binnen de geldende wet- en regelgeving zal vrijwel elk incassobureau zoveel mogelijk trachten de kosten op de debiteur te verhalen. Bij sommige vorderingen is dit niet toegestaan en daarom adviseren wij u om vooraf bij het incassobureau na te vragen hoe dit zit.

En wat gebeurt er als dit niet lukt?

Daarover maakt u op voorhand heldere afspraken met uw incassopartner. In de meeste gevallen zult u dan een bedrag verschuldigd zijn aan dossier- of kantoorkosten. Het is gebruikelijk dat de kosten die het incassobureau bij derden heeft gemaakt (informaties Kamer van Koophandel, adresonderzoek e.d.) bij u in rekening brengt.

Waarom krijg ik minder dan mijn hoofdsom terug, ook al is de gehele vordering voldaan bij incasso?

Vaak is dit een btw-kwestie. Wanneer u btw-plichtig bent (en u brengt btw in rekening van uw klanten), dan mag het incassobureau de BTW over de incassokosten niet in rekening brengen bij uw debiteur. Deze btw moet het incassobureau dan bij u in rekening brengen, want u kunt in uw btw-aangifte deze btw verrekenen met de btw die u aan uw klanten in rekening brengt. Dat heet aftrek van voorbelasting. Op deze manier krijgt u de btw van het incassobureau van de fiscus vergoed.

Is het versturen van een aanmaning of betalingsherinnering verplicht?

Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig. Is uw klant een consument dan is het antwoord altijd: Ja. U bent zelfs verplicht om uw klant een zogeheten 14-dagen brief te sturen (ook wel WIKbrief genoemd). Meestal zal het incassobureau bereid zijn deze sommatie voor u te versturen, tegen een kleine vergoeding. Ook beschikken veel incassobureaus tegenwoordig over een website waar u een voorbeeld van de WIKbrief kunt downloaden. Is uw klant een bedrijf, vraagt u dan even na wat voor u het beste is om te doen. Een goede incassopartner helpt u graag op weg.

Als incasseren in der minne niet lukt, gaat een incassobureau dan ook verder?

Ja, de meeste incassobureaus hebben een eigen juridische afdeling (of werken samen met) en procederen voor uw vordering bij de kantonrechter. Indien het om bedragen hoger dan € 25.000,- gaat opereert het incassobureau vaak in samenwerking met een advocaat.

Kan ik mijn volledige debiteurenbeheer ook uitbesteden aan een incassobureau?

Ja, vaak bieden incasso organisaties een volledig traject aan waarbij de klant ontzorgd wordt van factuur tot gerechtelijke procedure.

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...