Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Student information Game Chocolate Firm

Credit Management

Creditmanagement bij bedrijven is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering. Het is meer dan alleen maar het incasseren van uitstaande vorderingen. Creditmanagement heeft als doel verantwoord om te gaan met kredietrisico’s en een acceptabele of lage betalingstermijn te realiseren om uiteindelijk het werkkapitaal te optimaliseren bij een zo hoog mogelijke omzet.

Samenwerking tussen de afdelingen sales en financiën is van essentieel belang. Goede communicatie en afstemming, acceptatie voor gemaakte keuzes door de hele keten zijn hiervoor noodzakelijk.

Wat is Credit Management?

Credit Management wordt vaak als synoniem gebruikt voor de term debiteurenbeheer. Meestal maakt credit management deel uit van de financiële administratie. Credit management is echter meer omvattend en overgewaaid uit de Verenigde Staten, waar creditmanagers hoog in aanzien staan en een belangrijke functie voor het bedrijf vervullen.

Wat doet Credit Management?

Credit management zorgt voor een laag debiteurensaldo en voor lage afschrijvingen op debiteuren. Daarnaast levert het een bijdrage aan een gezond werkkapitaal en voor een prettige (betaal)relatie met je klant. In de praktijk wordt de benaming credit management vaak gegeven aan activiteiten, die je feitelijk moet aanduiden met debiteurenbeheer. Credit management gaat verder en debiteurenbeheer moet dan ook als onderdeel van credit management gezien worden.

Wat heb je aan Credit Management?

Alle functies in een organisatie zijn van belang: Sales, Productie, Logistiek, maar Credit Management wordt veelvuldig als een niet primaire functie gezien en krijgt daardoor (te) weinig aandacht of prioriteit. In de huidige economische tijd, waarin de financiering van een onderneming dikwijls een lastige klus is, zou een hogere prioritering van credit management bedrijven meer adem geven. Nog maar al te vaak zit er namelijk te veel geld vast in het debiteurensaldo. Geld dat we beter kunnen gebruiken om onze bankfinanciering in te lossen of om onze crediteuren mee te betalen.

Wat is verder voor u van belang?

Veel ondernemers beschouwen een hoog debiteurensaldo als een gegeven, terwijl een actief Credit Management beleid in de praktijk bewijst dat het saldo in veel gevallen met tientallen procenten naar beneden kan. Een actief Credit Management beleid beperkt zich niet tot het administreren en nabellen van openstaande vorderingen, maar zal zijn invloed moeten laten gelden in tal van andere processen in de onderneming:

  • Welke afspraken maakt Sales?
  • Wat doet de kwaliteit van het product voor de “wil om te betalen” van de klant?
  • Zijn we in staat een zending tijdig tegen te houden als voorgaande bestellingen onbetaald zijn gebleven?

Met name de “strijd” tussen verkopers, die omzet willen/moeten maken en debiteurenbeheerders, die alleen maar oog hebben voor de risico’s van een debiteur, verlamt het effect van credit management. Steeds meer bedrijven geven credit management dan ook een andere plek in hun organisatie en zetten andere type medewerkers op die post. Geen louter administratieve medewerkers meer, maar mensen die in staat zijn klanten positief te beïnvloeden om de rekening eerder te betalen. En zo is de creditmanager niet langer een passieve controleur, maar een actieve financiële accountmanager.

 

Debiteuren

Een debiteur is een klant die nog moet betalen. Juridisch ook een ‘schuldenaar’ genoemd. Iemand van wie je dus nog geld krijgt. Zodra er betaald is, spreek je niet meer over een debiteur. De term debiteuren gaat dus om de groep klanten die nog moet betalen voor een bepaald product of dienst.

Om te zorgen dat klanten op tijd betalen heb je een goed debiteurenbeleid nodig. Dit gaat over de manier waarop je debiteuren behandeld. Denk aan: herinneringen sturen, sommeren, telefonisch debiteurenbeheer of zelfs een rechtszaak aanspannen. Je kunt ook je debiteurenbeheer uitbesteden aan een incassobureau of een factormaatschappij. Deze kunnen dan het contact met je betalende klant overnemen en zo de kans op betaling verbeteren of zelfs garanderen.

Uitleg over Gemiddelde betaaltermijn (DSO)

De gemiddelde betaaltermijn geeft aan hoe snel een debiteur tot betaling overgaat. Hoe lager het aantal dagen, des te sneller de debiteur heeft betaald en hoe meer geld je in kas hebt. Een lange betaaltermijn betekent aan de andere kant dat je jouw afnemers feitelijk een stuk werkkapitaalfinanciering geeft. Zij hoeven immers pas later te betalen en minder geld in kas te hebben. Om deze reden worden betaaltermijnen ook meegenomen in de onderhandelingen.

De betaaltermijn kan langer zijn dan afgesproken; oorzaken liggen in een zwakkere interne organisatie en prioritering bij je medewerkers.
In het engels staat deze ratio ook bekend als Days Sales Outstanding (DSO).

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...