Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Breed Wettelijk Moratorium

Momenteel is een wetsvoorstel in behandeling aangaande het Breed Wettelijk Moratorium. Schuldeisers dienen, indien dit moratorium (door een rechter) wordt uitgesproken, hun invorderingsactiviteiten voor de periode van een half jaar op te schorten. Let er op dat er een functionaliteit is toegevoegd aan de applicatie, zodat u dit goed kunt registreren en hiervan gebruik kunt maken in uw (geautomatiseerde) behandelplannen.

Moratorium = instrument

Met de introductie van dit zogeheten ‘breed moratorium’ wil de regering de schuldhulpverlening een instrument geven daar waar de inzet van incassomaatregelen de inzet van de schuldhulpverlening te niet doet dan wel in hoge mate frustreert. De met het moratorium te realiseren tijdelijke afkoelingsperiode moet de schuldenaar en schuldhulpverlener de noodzakelijke rust geven om in samenspraak met de schuldeisers de nodige stappen te kunnen zetten om tot een stabiele financiële situatie te komen.

Doel van de regeling

Het breed moratorium strekt ertoe om onder bepaalde voorwaarden binnen de schuldhulpverlening een incassopauze mogelijk te maken. Het gaat dan om situaties waarin door de wijze van incasso van een of meer schuldeisers de financiële situatie van de schuldenaar herhaaldelijk wordt gedestabiliseerd, terwijl andere instrumenten onvoldoende soelaas bieden om toch tot een effectieve schuldhulpverlening te komen. Concept regeling

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De doelgroep die onder de reikwijdte van het voorstel valt, bestaat uit personen die niet langer kunnen voortgaan met het voldoen aan hun financiële verplichtingen of daar al mee gestopt zijn, het college van Burgemeester en Wethouders als aanvrager van een moratorium en de verschillende schuldeisers die bij afkondiging van een breed moratorium voor maximaal 6 maanden gehouden zijn zich van incasso handelingen te onthouden en lopende incasso’s op te schorten.

Verwachte effecten van de regeling

Het voorstel dient ertoe de schuldhulpverlening een instrument te geven daar waar de wijze van incasso van een of meer schuldeisers een effectieve schuldhulpverlening onmogelijk maakt. De incassopauze biedt hulpverlener en schuldeisers de mogelijkheid een juist beeld te krijgen van de afbetalingsmogelijkheden van de schuldenaar en op basis daarvan tot reële afbetalingsafspraken te komen.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de verschillende betrokken partijen over het voorgestelde voorstel;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het voorgestelde voorstel.

Bron : Overheid.nl

Gerelateerde artikelen

© 2019 VCMB Maatwerk software door Way2Web

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...