Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Tips om Fraude te herkennen én te voorkomen

Iedere ondernemer krijgt helaas wel een keer te maken met niet-betalende opdrachtgevers. Soms blijkt dat de opdrachtgever helemaal niet van plan was te betalen. De goederen worden snel doorverkocht en de fraudeur gaat er vandoor met het geld. U kunt fluiten naar uw centen.

Fraude valt te definiëren als: een opzettelijke handeling door één of meer personen, waarbij misleiding wordt gebruikt om een onrechtmatig of onwettig voordeel te behalen.

Aandachtspunten om frauduleuze situaties te herkennen:

 De bestelling is geplaatst zonder enige prijsonderhandelingen;
 Er zijn alleen mobiele telefoonnummers en geen vaste nummers beschikbaar;
 Een professionele website met duidelijke functionaliteiten ontbreekt;
 Er zit een ongebruikelijke, vaak korte, periode tussen het eerste contactmoment, de plaatsing van de order en de levering;
 Het afleveradres is niet gelijk aan het adres van het bedrijf;
 De opdrachtgever wil de goederen snel ophalen of het afleveradres wordt later gewijzigd;
 Er wordt gebruikgemaakt van transportmiddelen zonder reclame-uitingen;
 Conflicterende sectoren: de opdrachtgever zit in een andere branche dan de leverancier;
 De opdrachtgever wil té graag referenties, cijfers etc. aanleveren;
 De geregistreerde kantooradressen zijn postbussen of servicekantoren;
 De opdrachtgever is vaak moeilijk te bereiken;
 De opdrachtgever heeft alleen e-mailadressen van vrije leveranciers zoals Yahoo, Hotmail en Gmail;
 Het BTW nummer is niet geldig (check via http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/).

Waar naar wordt gekeken bij het afgeven van kredietlimieten in relatie tot fraude?

 De grootte van het bedrijf in relatie tot de order/limietaanvraag;
 Recente veranderingen in eigenaarschap of structuur;
 Wijziging van slapende activiteit naar handelende activiteit;
 Wijziging in bedrijfsactiviteit;
 Frequentie van limietaanvragen;
 Conflicterende branches debiteur en klant;
 Jaarcijfers.

Hebt u een vermoeden? Let op, soms is het toch geen fraude!

Als bovenstaande punten afzonderlijk van elkaar voorkomen wil het niet zeggen dat er sprake is van fraude.
Maar komen meerdere punten tegelijk voor dan is fraude mogelijk. Soms zijn er veel aspecten aanwezig die
op fraude wijzen, zonder dat het echt om fraude gaat. Zorg dat u zich realiseert dat dit voor kan komen, zoals
bij startende ondernemers.

Bron : Euler Hermes

Gerelateerde artikelen

Zorgen over geld? Praten helpt!

Zorgen over geld? Praten helpt!

Onze samenleving gaat er steeds meer vanuit dat mensen op eigen kracht hun leven vormgeven. Het oplossen van problemen valt daar ook onder. Mensen pra...

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...