Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Hoe kredietwaardig zijn uw relaties? Gebruik een kredietrapport

 • Wat is een kredietrapport?

  Een kredietrapport of kredietinformatierapport is een rapport dat op basis van verschillende bronnen en analyses inzicht geeft in de kredietwaardigheid van een bedrijf. Met de informatie uit een kredietrapport kan een aanvrager beslissen wat het risico van een (nieuwe) klant is, of hij zaken wil doen met deze klant en welke voorwaarden daarbij passen.

  Een uitgebreid kredietrapport geeft een inschatting van zowel de huidige als de toekomstige financiële situatie van een bedrijf. Naast financiële gegevens worden ook andere zaken beschreven die van invloed kunnen zijn op de waarde en het risicoprofiel van een bedrijf, zoals:

  • de concernstructuur
  • negatieve berichten in de media
  • de ontwikkeling van het bedrijf en hoe het bedrijf presteert ten opzichte van vergelijkbare ondernemingen (zogenaamde ‘benchmarks’)

  Waarom een kredietrapport opvragen?

  Late betalers hebben impact op de cashflow en zijn een van de grootste oorzaken dat bedrijven failliet gaan.  Een kredietrapport wordt onder andere gebruikt om dit soort financiële risico’s te beperken. Maar met een goede analyse in het kredietrapport kunt u nog veel meer: u kunt ook inzage krijgen in waar markten naartoe gaan, waar u moet investeren en waar niet. Het geeft u dus de tools om gefundeerd te adviseren over goed betalende en minder goed betalende klanten, maar ook over rendabele markten en klantsegmenten. Grofweg leidt goede kredietinformatie tot het bereiken van bedrijfsdoelen, zoals:

  • Afschrijvingen voorkomen en terugdringen, wat op jaarbasis een hoop geld kan schelen.
  • Werkkapitaal optimaliseren, want geld wordt eerder geïnd – waardoor u minder hoeft te lenen en minder rente betaalt. Uw eigen kasgeld wordt dus beter ingezet.
  • Operationele risico’s verkleinen, doordat bijvoorbeeld zaken wordt gedaan met financieel solide leveranciers (ook het omvallen van leveranciers is een risico voor het bedrijfsproces).
  • Beter sturen van processen, door beter inzicht in prospects en klanten en hun betaalgedrag. Kredietinformatie wordt niet alleen gebruikt door finance, het geeft ook sales nieuwe inzichten: op welke markten moeten we ons richten, welke prospects zijn de moeite waard – en welke niet? Het algehele lead- tot factuurproces wordt versterkt.

  Wat staat er in een kredietrapport?

  Elk bedrijf heeft andere wensen en kenmerken die belangrijk zijn voor hun specifieke situatie. Een kredietrapport is dan ook opgebouwd uit verschillende onderdelen.

  In het Graydon kredietrapport vindt u op de eerste pagina een samenvatting van alle belangrijke kenmerken van het bedrijf én de eindconclusie over de kredietwaardigheid. U kunt deze overzichtspagina zien als een dashboard van de belangrijkste gegevens. Het Graydon dashboard bestaat uit de onderdelen A tot en met E.

  In de daarop volgende pagina’s van het kredietrapport gaat de informatie de diepte in. U vindt op deze pagina’s de achterliggende gegevens en cijfers die tot de eindconclusie hebben geleid voor de onderdelen A tot en met E.

  A. Algemene gegevens
  In dit deel van het dashboard staan alle belangrijke algemene bedrijfsgegevens, zoals:

  • het Kamer van Koophandel nummer
  • waar het bedrijf is gevestigd
  • het aantal medewerkers
  • de oprichtingsdatum en de rechtsvorm

  Het is belangrijk te weten of het bedrijf überhaupt bestaat, maar deze algemene gegevens zijn ook belangrijk voor de identificatie van een onderneming. Stel, het bedrijf is onderdeel van een concern. Dan wilt u de gegevens van de juiste entiteit. De ene BV binnen het concern kan immers gezonder zijn dan de andere. Ook voor de facturatie is het belangrijk te weten welke gegevens gebruikt moeten worden. Nog steeds is het niet op orde hebben van het eigen facturatieproces een van de redenen waarom facturen te laat worden betaald.

  B. Financiële module
  In de financiële module op het dashboard vindt u een samenvatting van belangrijke financiële zaken die verderop in het rapport gedetailleerd worden toegelicht:

  • Betaalgedrag. Klanten van Graydon geven ons betaalwaarderingen door over hun eigen klanten. In ruil daarvoor krijgen zij korting op onze producten. Jaarlijks ontvangen we zo 21 miljoen betaalwaarderingen, op basis waarvan we bedrijven een cijfer voor hun betaalgedrag van de laatste 12 maanden geven. Als de gegevens aanwezig zijn, kunt u verderop in het rapport zien:
   • Hoeveel waarderingen er zijn geweest
   • Wat het betaalgedrag voor verschillende bedragen is. Dit is belangrijk, omdat kleine bedragen soms snel betaald worden, terwijl grote bedragen traag worden betaald. Dit betekent dat u bij een grote order meer risico kunt lopen.
  • Aansprakelijkheid. Als een BV onder een concern valt, kan het zijn dat een andere BV een aansprakelijkheidsovereenkomst heeft getekend. Die BV stelt zich dan aansprakelijk voor alle schulden. De waardering van deze partij telt mee in de kredietwaardigheidsbeoordeling. Als voor aansprakelijkheid is getekend, staat dit samen met de entiteitsnaam in onderdeel B.

  C. Relaties
  In dit onderdeel ziet u wie de bedrijfsleiding is, of er moeder- of dochterbedrijven zijn en of de bedrijfsleiding of de BV’s betrokken zijn (geweest) bij faillissementen of schuldsanering. Bij twijfel over het bedrijf kunt u in het rapport klikken op ‘Xseptions’ om het bedrijf verder te screenen op ‘uitzonderlijkheden’, zoals faillissementen bij hetzelfde adres, vermelding op sanctielijsten, negatieve publiciteit en betrokkenheid bij politieke partijen. Voor bedrijven die aan de WWFT moeten voldoen, bieden wij UBO-onderzoek aan. Bedrijven en personen worden daarmee verder gescreend op basis van WWFT-voorschriften.

  D. Jaarrekening
  Als een bedrijf verplicht is een jaarrekening te deponeren, worden op de eerste pagina van het kredietrapport alle belangrijke gegevens getoond (als deze beschikbaar zijn):

  • Kerncijfers, zoals het werkkapitaal, eigen vermogen en het totale vermogen
  • Financiële ratio’s, zoals de current ratio

  Verderop in het rapport wordt de volledige balans getoond.

  E. Kans op wanbetaling
  Bij sectie E, kans op wanbetaling, vindt u de conclusies uit alle eerdere informatie (dus een optelsom van alle informatie uit A tot en met D) en extra markt- en bedrijfskenmerken die mee worden genomen in het scoremodel. Meer daarover leest u verderop  in deze wiki.

  Module E bestaat uit:

  • Kredietadvies. Tot welk bedrag is het verantwoord met het bedrijf zaken te doen? Voor deze beoordeling wordt aan de hand van een geautomatiseerd scoremodel gekeken naar alle verschillende factoren, waarbij zaken meespelen als de liquiditeit van het bedrijf en het betaalgedrag in de afgelopen maanden.
  • PD-rating. Dit zegt iets over de kans op een faillissement in de komende 12 maanden, wat wordt uitgedrukt in de kans op wanbetaling. Deze rating is gebaseerd op alle bekende data en kenmerken van het bedrijf – en op wat we zelf weten over de branche. Als het bedrijf er bijvoorbeeld goed voor staat, terwijl de branche een negatieve ontwikkeling laat zien, heeft dit alsnog invloed op de PD-rating. Deze wordt uitgedrukt in:

  PD rating.png

  • Credit Flag. Dit is een simpele vertaling van het kredietadvies en de PD-rating.
   • Rood: hoog risico.
   • Oranje: redelijk risico.
   • Groen: laag risico.

  Verderop in het kredietrapport worden alle onderdelen verder in detail uitgewerkt. Dit kan relevant zijn voor een verdere toelichting of voor een beter beeld van bijvoorbeeld de markt, hoe het bedrijf presteert ten opzichte van de markt en de historische ontwikkeling van het bedrijf.

  “Hoe groot is de kans op wanbetaling of op een faillissement? En tot welk bedrag is het verantwoord om zaken te doen?”

  Hoe leest u een kredietrapport?

  Bedrijven kunnen kredietbeoordelingen op basis van bepaalde kenmerken volledig automatiseren. Dit betekent dat u samen met de kredietpartij bekijkt welke kenmerken u belangrijk vindt, welke scores u wilt meenemen en welke beslissingen u vervolgens neemt – zoals accepteren, accepteren onder voorwaarden, nader onderzoek of afwijzen. Kiest u voor een handmatige beoordeling? Dan hangt de manier waarop u een kredietrapport leest en hoe u de informatie toepast af van zaken als uw:

  •    Bedrijfsdoel. Wilt u bijvoorbeeld groeien in een markt?
  •    Liquiditeitspositie. Kunt u zich een risico veroorloven?
  •    Kennis. Hoe goed kunt u cijfers interpreteren?
  •    Orderwaarde. Gaat het om een order die belangrijk voor u is?
  •    Relatie. Hoe belangrijk is de relatie met het bedrijf?

  Hoe gaat u om met een negatief advies voor een klant?

  Als uw klant een rode vlag krijgt – en daarmee dus een negatief kredietadvies, hoe gaat u daar dan mee om? Uiteindelijk is dat geheel aan u. Het gaat om de samenhang tussen de verschillende elementen in het kredietrapport en uw eigen (liquiditeits)positie, doelen, mogelijkheden en eventuele extra kennis van de klant of markt.

  U kunt een klant met een negatief kredietadvies bijvoorbeeld zo belangrijk vinden dat u tóch besluit zaken te doen en het risico te lopen. Kunt u het zich niet veroorloven risico te lopen, doordat u zelf bijvoorbeeld een gebrekkige cashflow heeft? Dan zult u de klant moeten weigeren. Een tussenoplossing is levering onder voorwaarden en de touwtjes zéér strak in handen houden.

  Hoe implementeer ik kredietinformatie in mijn bedrijf?

  Omdat een kredietrapport zowel de risico’s als de kansen van het zakendoen met een bepaalde klant weergeeft, biedt het alle informatie die nodig is om slim en veilig zaken te doen. Een bedrijf heeft daarbij grofweg twee keuzes:

  1. Per klant een los kredietrapport aanvragen. Vaak kiezen kleinere bedrijven voor deze oplossing, omdat zij zelf in de hand willen houden welke bedrijven zij wanneer controleren – bijvoorbeeld bij orders boven een bepaald bedrag of bij nieuwe klanten.
  2. Automatisering. Alle benodigde gegevens over de kredietwaardigheid worden dan continu bijgewerkt in bijvoorbeeld het ERP- of CRM-systeem. Door vooraf criteria te bepalen voor het goedkeuren, afwijzen of nader onderzoeken van klanten, kunnen bedrijven in korte tijd veel kredietbeslissingen nemen. Door te automatiseren sluiten ze objectiviteit van medewerkers bovendien uit.

  Daarnaast zijn er mogelijkheden om alleen nieuwe klanten te checken en bestaande klanten te monitoren. Dit kunt u integreren met uw boekhoudsysteem om ook het debiteurenbeheer te automatiseren.

  Informeer bij de leden van het VCMB hoe zij u verder kunnen helpen!

Gerelateerde artikelen

Zorgen over geld? Praten helpt!

Zorgen over geld? Praten helpt!

Onze samenleving gaat er steeds meer vanuit dat mensen op eigen kracht hun leven vormgeven. Het oplossen van problemen valt daar ook onder. Mensen pra...

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...