Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Tien essentiële tips voor credit management

Credit management heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt en is bij veel ondernemingen hoger op de agenda gekomen. En terecht, want er is veel resultaat te behalen met gestructureerd credit management. Credit management is veel meer dan zorgen dat uw klanten op tijd betalen. Ook analyses van betalingsrisico’s, het signaleren van betalingsproblemen, het monitoren van operationele processen en het implementeren van uw creditmanagementbeleid in de hele organisatie zijn belangrijke onderdelen. Er zijn veel manieren om credit management te plannen en uit te voeren, en allerlei mogelijkheden en technologieën beschikbaar die hierbij kunnen ondersteunen. Bekijk de tien tips voor credit management van OnGuard.

1. Uw klant is en blijft een klant

Een nieuwe klant wordt doorgaans met veel gejubel binnengehaald. Maar daarna wordt hij vaak behandeld als debiteur in plaats van als klant. Kijk uit dat u niet te veel focus legt op kortetermijninkomsten in tegenstelling tot investeren in de langetermijnrelatie.

2. Verdeel uw klanten in profielen

Zijn al uw klanten hetzelfde? Waarschijnlijk niet! Met sommige klanten doet u al jaren zaken terwijl andere nog nieuw en onbekend zijn. Het is waarschijnlijk dat u klanten heeft die veel afnemen en andere die slechts kleine orders plaatsen. Door uw klanten in (vergelijkbare) groepen te verdelen, krijgt u meer inzicht.

3. Bepaal een passende bewaking

Noteer eens hoe u op dit moment met uw klanten omgaat. Wanneer neemt u contact op? En op welk moment? Doet u dit per brief, mail, telefoon of anders? Door uw verschillende klanten (klantprofielen) op gepaste wijze te benaderen besteedt u uw tijd efficiënt en behaalt u het meeste rendement.

4. Zorg voor een werkbaar plan

Als uw plannen te ambitieus zijn, confronteert u uw medewerkers met een te grote hoeveelheid acties. Het overzicht verdwijnt en dit werkt demotiverend. Door uw klanten goed te segmenteren en te monitoren welke benadering het gewenste resultaat oplevert, kunt u het beste halen uit uw credit managers.

5. Benut zoveel mogelijk bronnen

Probeer zicht te krijgen op de stabiliteit en liquiditeit van uw afnemers door informatie in te winnen uit verschillende bronnen. Door uw eigen ervaringen te combineren met externe bronnen kunt u risico’s beter inschatten.

6. Strak op proces, zacht op de persoon

U heeft afspraken gemaakt met uw klant. Blijf bij uw beleid en processen, en laat uw klant ook weten dat u erop rekent dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Ondanks dat u zakelijk blijft, kunt u de communicatie het beste vriendelijk en persoonlijk houden. Dus strak op het proces en maar wel met de persoonlijke aandacht die een klant nodig heeft.

7. Blijf in gesprek

Communicatie is key! Reserveer tijd voor persoonlijk contact met uw klant. Alleen door daadwerkelijk contact op te nemen kunt u de motivatie achter een uitblijvende betaling achterhalen. Bespreek wat u kunt doen om de betaling te bespoedigen en bepaal gezamenlijk een reële betaalafspraak.

8. Benut klachten voor procesverbetering

Benader klachten als waardevolle input. Klachten laten zien waar de zwakke plekken in uw organisatie zitten. Welke onderdelen in het order2cash traject vragen om verbetering? Deze informatie kan uw bedrijf helpen sturen op procesverbetering.

9. Profileer credit management binnen uw organisatie

Laat uw interne organisatie weten wat credit management doet en deel informatie. Zie uw collega’s niet als concurrenten of stoorzenders, maar neem als uitgangspunt dat verschillende afdelingen elkaar kunnen versterken.

10. Haal inzicht uit rapportages

Beoordeel regelmatig de effectiviteit van uw afdeling credit management. Is de workload reëel? Lukt het uw medewerkers om het geplande beleid te volgen of moet er regelmatig afgeweken worden van de planning? Worden de gewenste resultaten bereikt met uw huidige beleid? Flexibiliteit in uw aanpak houdt de focus op resultaat scherp.

Gerelateerde artikelen

Zorgen over geld? Praten helpt!

Zorgen over geld? Praten helpt!

Onze samenleving gaat er steeds meer vanuit dat mensen op eigen kracht hun leven vormgeven. Het oplossen van problemen valt daar ook onder. Mensen pra...

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...