Betaalgedrag bedrijven verslechterd sinds aangescherpte wet

Grotere risico’s voor mkb als economische groei afzwakt

DEN HAAG, 19 juli 2018 – Sinds het invoeren van strengere wetgeving een jaar geleden is het betaalgedrag in het bedrijfsleven over het algemeen verslechterd. Mkb’ers moeten gemiddeld juist langer op betaling wachten dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek van Betaalme.nu, het initiatief dat streeft naar korte betaaltermijnen voor het mkb.

In juli vorig jaar is wettelijk bepaald dat grote bedrijven geen langere betaaltermijnen dan zestig dagen voor hun leveranciers uit het mkb mogen hanteren. Dat heeft echter niet geleid tot beter betaalgedrag: terwijl grote bedrijven met hun mkb-leveranciers betaaltermijnen hebben afgesproken van gemiddeld 35 dagen, komt de betaling gemiddeld pas na 43 dagen binnen – dit duurt twee dagen langer dan vorig jaar. Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau DirectResearch, blijkt dan ook dat ondernemers vaker contact moeten opnemen met hun afnemers over de betaling van facturen: volgens 30% van de ondernemers moet dat vaak of vrijwel altijd, tegenover 15% een jaar geleden.

De onderzoeksresultaten zijn hier te downloaden.

Risico’s als economische groei afzwakt

Eén op de vijf mkb-ondernemers wordt regelmatig gevraagd om een langere betalingstermijn dan wenselijk te accepteren. De helft zegt afgelopen jaar akkoord te zijn gegaan met een langere betalingstermijn. Toch maken weinig mkb’ers bezwaar tegen een langere betalingstermijn, ondanks dat ze aangeven dat het nadelig is voor hun inkomsten en voor hun liquiditeit. Dat maakt hen kwetsbaarder voor tegenslag: door nu langere betaaltermijnen te accepteren, lopen ze het risico dat ze sneller in de knel komen als de economische groei afzwakt.

Mkb-ondernemers krijgen steeds vaker het verzoek om korting op de factuur te geven in ruil voor snelle betaling. Vorig jaar zei twee derde van de mkb’ers nooit zo’n verzoek te krijgen, maar dit jaar heeft ruim de helft ermee te maken gehad. Het gaat dan om een gewogen gemiddelde korting van 5% om twee weken sneller betaald te worden.

Mkb’ers betalen snel, maar factureren laat

De helft van de mkb-bedrijven uit het onderzoek stuurt pas vijf dagen of later na levering van hun goederen of diensten een factuur, sommigen zelfs dertig dagen later. Mkb-ondernemers krijgen zelden ketenfinanciering aangeboden, maar daar lijken ze ook weinig belangstelling voor te hebben: slechts in een kwart van de gevallen waarin het wordt aangeboden, wordt er ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt. Mkb’ers hanteren zelf gemiddeld een betalingstermijn van 25 dagen, waarbij de betaling binnen 30 dagen binnen is.

Over Betaalme.nu

Betaalme.nu is erop is gericht om voor het mkb makkelijker toegang tot liquiditeit te realiseren door geld vrij te maken dat in openstaande facturen opgesloten zit. Het doel is dat minimaal 500 van de grootste bedrijven in Nederland zich bij het initiatief aansluiten. Deelnemende bedrijven stellen een manifest op waarin ze aangeven hoe ze de verwerking van facturen zodanig inrichten dat hun leveranciers uit het mkb sneller hun geld krijgen. Daarnaast beloven ze om regelmatig over de voortgang te rapporteren. Betaalme.nu is in november 2015 van start gegaan met steun van het ministerie van Economische Zaken, en wordt sinds 2018 ondersteund door MKB-Nederland.

De huidige deelnemers van Betaalme.nu zijn:

HEINEKEN Nederland, Randstad, Jumbo, FrieslandCampina, KPN, NS, TomTom, Rabobank, ING, ABN Amro, PGGM, Schiphol, Havenbedrijf Amsterdam, ABP, APG, Cargill, Achmea, Enexis, Gasunie, Nederlandse Energiemaatschappij, ISS, Van Oers United, USG People, PostNL, Rijk Zwaan, Koninklijke Philips Nederland, Shell, ProRail, NAM, HVC, Wereldhave, de Gemeente Rotterdam, Olympia, Vion, Unilever Nederland, Basiq Dental, Van Lanschot, NIBC Bank, Royal Cosun, Intrum Justitia, KvK, asr, Volksbank, SAP, Waterleiding Maatschappij Limburg (WML), Vopak, MN, Nedflex, Zicht adviseurs en MKB-Nederland. De manifesten waarin de bedrijven aangeven hoe ze hun deelname in de praktijk brengen, staan op de website van Betaalme.nu.