Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

CMI – Credit Management Index februari 2015

33% stijging in aantal incassozaken

Forse toename problematische schulden.

De Credit Managers’ Index (CMI) verwerkt een klein dipje in een voor credit managers traditioneel slechtere maand. De score (54,8) is met 2,3 punten gedaald ten opzichte van vorige maand (57,1). Het merendeel van de factoren blijft goed scoren maar het lijkt erop dat het begin van 2015 ook wordt gebruikt om de scherven van 2014 op te ruimen. Het aantal zaken dat uit handen is gegeven aan 3e partijen (incassobureaus of deurwaarders) is met 33% gestegen.

Daarnaast is in het begin van het jaar een forse stijging (37%) geconstateerd in het aantal problematische schulden. Met de uitkomsten van beide indices zou je verwachten dat de gecombineerde CMI forser onderuit had moeten gaan. Dit wordt echter voorkomen door een aantal andere verbeteringen waarvan de stijging van het aantal nieuwe klanten de grootste bijdrage levert.
Ook positief is de daling van het aantal faillissementen. Dit is in februari ten opzichte van januari met 8% gedaald naar 590 stuks (bron: www.faillissementen.com). Hiermee is deze uitkomst de laagste februari uitkomst sinds 2011 en lijkt de verwachting dat het aantal faillissementen dit jaar met minimaal 10% zal dalen te kunnen worden aangehouden.

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de 50e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.
De gecombineerde Nederlandse CMI voor februari 2015 komt uit op 54,8 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie). De gunstige factoren zijn gezamenlijk gedaald van 61,0 naar 60,7 een verslechtering van 1%. De omzetindex daalde met 9% naar 59,1. Maar met de uitzonderlijke hoge incasseringsscore is het deze maand gedaan, deze index zakt van 73,5 naar een nog steeds verdienstelijke 62,5, een daling van 15%. De ongunstige factoren zijn gezamenlijk steviger ingezakt dan vorige maand, van 54,5 naar 50,9 een daling van 7%.

De daling wordt echter veroorzaakt door traditionele februari invloeden. Weer meer zaken naar 3e partijen (33%), deze keer ook weer wat minder klachten (6%). De afschrijvingen dubieuze debiteuren herstellen verder (9%) maar een forse verslechtering van het aantal problematische schulden (los van het aantal faillissementen) gooit roet in het eten. de verwachting is dat deze jaarlijkse aanloopproblemen in maart weer stabiliseren. Vanaf december 2014 worden ook jaarcijfers met elkaar vergeleken, De YTD cijfers van 2015 staan ten opzichte van die van 2014 nog steeds in 7 van 10 gevallen in het groen met slechts drie kleinere verslechtering blijft de credit manager dus positief gestemd.
Het volledige rapport van deze CMI kunt u opvragen via: cm-benchmark.nl
Bron: Ultimoo

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...