Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

CMI Juli 2016: Zonnig met zo nu en dan een wolkje

De Credit Managers’ Index (CMI) stijgt in juli door naar de gebruikelijke piek van het jaar, de maand uitkomst blijft met 60,1 stevig in het positieve zadel. In het begin van de zomervakanties is het met de binnenkomende cash (nog) goed gesteld en heeft ook het vervallen saldo een laagterecord te pakken. Dit is nog steeds een effect van het vakantiegeld. De vakantiegeldperiode heeft ook nog een ander voordeel, achterstallige vorderingen worden ingelost, het vervallen saldo daalt aanzienlijk en er worden minder vorderingen overgedragen aan een incassobureau of een deurwaarder. Deze index is dan ook flink verbeterd. Het aantal faillissementen is gelukkig weer met 17% afgenomen naar 452 (bron: www.faillissementen.com).

Als we een voorzichtige blik werpen op het maandgemiddelde voor 2016 dan staat het aantal faillissementen nu op 497 tegen 542 in 2015. We stevenen op de meeste vlakken af op weer een beter jaar dan het voorgaande. Wel dient de credit manager er rekening mee te houden dat er nu een moment komt waarop betalingen langer op zich laten wachten, omzet terugvalt en klanten hun geld op een andere manier gaan besteden. Het is dan ook de verwachting dat de CMI de volgende maanden een daling laat zien. De ervaring van voorgaande jaren leert echter dat herstel al snel wordt ingezet, dus geen reden tot paniek. Het is voorlopig zonnig met zo nu en dan een wolkje.

De gecombineerde Nederlandse CMI voor juli 2016 komt uit op 60,1 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), deze keer een stijging met 2,3 punten ten opzichte van juni. De gunstige factoren zijn gezamenlijk gestegen van 61,2 naar 66,4. Hierin valt op dat het aantal geïncasseerde euro’s ten opzichte van de vorige maand flink is toegenomen. De ongunstige factoren zijn gezamenlijk met 0,5 punten gestegen van 55,4 naar 56,0. Ook deze stijging is grotendeels het gevolg van het geïncasseerde geld omdat daarmee het vervallen saldo is afgenomen. Daarnaast valt op dat de index aangaande problematisch schulden is gedaald naar 48,6. Als we de stevige daling van het aantal faillissementen in ogenschouw nemen dat lijkt dit een tegenstrijdig cijfer. De index over juli is echter de uitkomst van de cijfers van juni, het werkelijke aantal faillissementen en schuldsaneringen was vorig maand ook toegenomen. We kunnen dus nu al stellen dat genoemde index volgende maand flink zal verbeteren.

Over de Credit Manager’s Index

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de 67e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is. Deze maand is onderzocht hoe de CMI zich sinds 2011 verhoud tot het bruto binnenlands product (BBP). De lijn van beide cijfers is op wat uitschieters na gelijk, het CBS publiceert de cijfers van het BBP één keer achteraf per kwartaal. Doordat de CMI maandelijks uitkomt kan deze zeer goed als graadmeter worden gebruikt voor de komende CBS publicatie.
Lees meer:
Het volledige rapport van de CMI juli 2016 is op te vragen via cm-benchmark.nl

Bron : Ultimoo

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...