Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Credit Managers Index december 2014

Betaalgedrag is verslechterd maar positivisme viert hoogtij.

De Credit Managers’ Index (CMI) sluit 2014 af met de hoogste score van het jaar en is met 2,9 punten gestegen ten opzichte van vorige maand. Daar waar in oktober nog een lichte angst was voor een terugval, kan worden gesteld dat de trend werkelijk opgaand is en dat nagenoeg alle bepalende factoren positief scoren. Het aantal faillissementen is in december ten opzichte van november met 6% gedaald naar 576 stuks (bron: www.faillissementen.com). Een dergelijk laag aantal faillissementen in één maand is sinds juli 2011 niet meer voorgekomen. We kunnen dan ook wel stellen dat het jaar zeer goed wordt afgesloten en dat de voortekenen voor 2015 gunstig zijn.

Opvallend is dat het gemiddelde betaalgedrag in 2014 ten opzichte van 2013 fors is verslechterd (-7%). Het merendeel van de respondenten hebben hun vervallen saldo keer op keer zien toenemen. Dit duidt erop dat debiteuren langer de tijd nemen om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Dat er uiteindelijk toch wordt betaald kan worden afgeleid van de verbetering die zijn waargenomen in de afschrijvingen dubieuze debiteuren. Deze factor is over geheel 2014 met gemiddeld 11% verbeterd ten opzichte van 2013. Dit neemt echter niet weg dat de credit manager nu rustig achterover kan leunen. Het verslechterde betaalgedrag is een serieus probleem en moet zeer nauwlettend worden gevolgd.

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de 48e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland al sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.

De gecombineerde Nederlandse CMI voor december 2014 komt uit op 57,8 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie). De gunstige factoren zijn gezamenlijk gestegen van 56,9 naar 62,5 een verbetering van 10%. De omzetindex steeg zelfs met 16% naar 67,7. Maar ook deze maand is het geïncasseerde bedrag weer hoger dan de vorige maand, deze gunstige factor steeg van 61,1 naar 66,1. Maar de verbetering van de overall CMI kan ook worden gezocht bij de ongunstige factoren die het weer beter doen dan vorige maand.
Overall scoort deze index 54,6, vorige maand was dat nog 53,5. Weer minder zaken naar 3e partijen (16%), deze keer wel wat meer klachten (3%), Maar deze keer toch wel hogere afschrijvingen dubieuze debiteuren (9%) en een forse verbetering in het vervallen saldo (10%) en het aantal problematische schulden (8%). Los van de maandcijfers is deze keer ook het gemiddelde over de jaren 2011, 2012 en 2013 afgezet tegen dat van 2014. Hiervoor is in de uitgebreide publicatie een tabel opgenomen. Duidelijk is dat 2014 een jaar is dat op alle fronten flinke verbeteringen heeft laten zien en qua resultaten al heel dicht in de buurt komt van het relatief goede jaar 2011.
Het volledige rapport van deze CMI kunt u opvragen via: www.cm-benchmark.nl
Bron:creditexpo

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...