Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

De zin en onzin van het benchmarken

Een veelgehoorde kreet in creditmanagementland is ‘benchmarken’. Benchmarken behoort tot de standaard taken van iedere zichzelf respecterende creditmanager. U zoekt antwoord op de vraag welke incassopartij het best presteert. Maar krijgt u dit antwoord ook? Niet als u de benchmark baseert op de verkeerde aanname.

Met benchmarken bedoelen we natuurlijk niets anders dan het (regelmatig) vergelijken van de prestaties van de door u gebruikte incassobureaus of gerechtsdeurwaarders. De vraag is welke incassopartij het hoogste rendement oplevert en in welke situatie. Bovendien is het regelmatig uitvoeren van een benchmark een stimulans om de productiviteit van de incassopartijen te verhogen. Door vergelijking houd je elkaar immers scherp.

Doodsteek voor de benchmark

Maar waar gaat het dan mis? Bedrijven voeren benchmarks uit op basis van een verkeerde aanname. In een wereld waarin geen enkele consument gelijk is, gaan we er bij het uit handen geven van een vorderingenportefeuille wel altijd vanuit dat alle vorderingen gelijk aan elkaar zijn.

Het totaal aan vorderingen verdelen we over de incassopartijen, zonder oog te hebben voor verschillen tussen vorderingen. We verwachten vervolgens dat alle incassopartijen in staat zijn om hetzelfde rendement te behalen op hun deel. Ze hebben immers allemaal de beschikking over hetzelfde aantal vorderingen en met een beetje geluk is het totaal openstaand saldo ook ongeveer gelijk aan elkaar.

Deze aanname voorafgaand aan de benchmark is ook direct de doodsteek voor de benchmark. We hebben immers totaal geen zicht op de kwaliteit van de vorderingen. De ene vordering is immers eenvoudiger te innen dan de andere en dat leidt tot verschillende prestaties onder de incassopartijen. Zonder naar de kwaliteit van de vorderingen te kijken, kunnen we nooit zeker zijn van een eerlijke vergelijking.

Begin met kennis

Is benchmarken dan onzin? Nee, integendeel. Ik ben een groot voorstander van benchmarken en vind zelfs dat dit een continu proces zou moeten zijn. Een goede en eerlijke benchmark begint met de juiste kennis; kennis over de kwaliteit van de portefeuille. Door scores toe te voegen aan uw vorderingen, kunt u onderscheid maken tussen vorderingen die eenvoudig te innen zijn en die meer moeite vergen. Op basis van deze kennis kunt u de portefeuille segmenteren en eerlijk verdelen onder uw incassopartijen.

Vervolgens kunt u de verschillen tussen de incassopartijen ook omzetten in voordelen voor uzelf. Wanneer u de vorderingen segmenteert, zult u merken dat verschillende incassopartijen beter presteren op verschillende typen vorderingen. Met deze informatie kunt u de incassopartijen inzetten voor de vorderingen waar ze goed in zijn en zult u zien dat de prestaties omhoog gaan.

Focum kan uw organisatie helpen om een goede vergelijking te maken en de juiste incassobureaus of deurwaarders uit te kiezen. Dit doen wij via ons incassoplatform Vorderingenbeheer. Vorderingen worden automatisch gescoord, gesegmenteerd en onder verschillende incassopartijen verdeeld. U ontvangt op regelmatige basis generieke rapportages, zodat het vergelijken van de prestaties van incassopartijen voortaan een eenvoudige taak is.

Aandacht voor kwaliteit

Een benchmark van incassopartijen kan dus heel nuttig zijn voor uw organisatie, mits u de benchmark op de juiste manier uitvoert. Kijk naar de kwaliteit van uw vorderingen, segmenteer ze en geef een eerlijke verdeling aan de betreffende incassopartijen. Zo haalt u het beste resultaat uit uw vorderingen.

Alexander van Dijk – Accountmanager bij Focum

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...