Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Uw debiteur gaat failliet. Wat is hiervan het gevolg voor u?

Faillietverklaringen leiden tot oninbare vorderingen. Als leverancier of dienstverlener van degene die failliet is, kunt u hard getroffen worden. U bent misschien geneigd uw verlies te nemen, maar u kunt de schade beperken. Het aantal faillissementen van bedrijven is de afgelopen tijd sterk gestegen. Uw bedrijf loopt hiermee een vergrote kans geconfronteerd te worden met aanzienlijke schadeposten. In een dergelijke situatie beschikt u over middelen die u kunt gebruiken in het geval uw debiteur in betalingsproblemen is gekomen en u een grote betaling dreigt te gaan missen. Kom dus op tijd in actie en let op de volgende stappen.

Met wie heeft u juridisch gezien te maken?

In het geval van een (dreigend) faillissement van uw debiteur dient u allereerst vast te stellen of uw debiteur een eenmanszaak of vennootschap onder firma, dan wel een rechtspersoon (besloten vennootschap of limited e.d.) drijft. Immers, in het geval van een eenmanszaak of vennootschap onder firma kunt u uw debiteur in zijn privé middelen aanspreken. Een eventueel faillissement heeft daarbij niet het gevolg dat de vordering verloren gaat. Indien het faillissement van uw debiteur bij gebrek aan baten wordt opgeheven kan uw debiteur namelijk weer aangesproken worden. Dreigen met een faillissementsaanvraag in het geval dat uw debiteur privé aansprakelijk is, kan derhalve een effectieve incassomaatregel zijn.

Neem tijdig maatregelen bij een dreigend faillissement

Indien uw debiteur een rechtspersoon is (bijvoorbeeld een besloten vennootschap) – hetgeen vaak het geval is – heeft een faillissement het gevolg dat de vennootschap geliquideerd wordt. Indien er geen baten in de boedel zitten dan u als crediteur niets anders dan uw vordering af te schrijven. Het is derhalve belangrijk bij een dreigend faillissement van uw debiteur maatregelen te nemen. Hierbij spelen de mogelijkheden van een borgstelling van de directeur, cessie van de debiteurenlijst bedingen en het uitoefenen van eigendomsvoorbehoud (*).

Borgstelling

Een effectief middel is verdere leveranties aan het bedrijf (of bijvoorbeeld een betalingsregeling) afhankelijk te stellen van een borgstelling door de directeur of de aandeelhouder van het bedrijf. Indien het bedrijf niet aan zijn verplichtingen voldoet, kunt u vervolgens de directeur persoonlijk aanspreken voor het te vorderen bedrag. Indien uw klant niet tot een borgstelling wil overgaan, dan dient uw klant hier goede gronden voor te kunnen aangeven. Stop in dat geval de leveranties.

Cessie

Een andere mogelijkheid is de debiteur te verzoeken zijn medewerking te verlenen aan een cessie van zijn of haar vorderingen. Indien de debiteur alsnog failliet gaat dan blijven bij een cessie deze vorderingen buiten het faillissement en kunnen deze vorderingen door de crediteur geïnd worden. U loopt echter wel het gevaar dat de gecedeerde vorderingen van de debiteur eveneens oninbaar blijken te zijn!

Eigendomsvoorbehoud

Indien een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud is bedongen dan kunt u overwegen om de geleverde zaken terug te gaan halen. Men is in dergelijke gevallen echter wel afhankelijk van de medewerking van de debiteur. Indien uw debiteur geen medewerking wenst te verlenen dan is het namelijk niet mogelijk eigenmachtig de zaken weer terug te nemen. Wel kan er een zogenoemd revindicatoir beslag worden gelegd. In geval van een faillissement kan men overigens tevens aanspraak maken op het eigendomsvoorbehoud. De ervaring leert echter dat uw zaken dan meestal wel verdwenen zijn.

Bron : Financieel ondernemen

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...