Ontslaggolf door baansubsidie uitgesteld

Euler Hermes stelt dat binnen Europa 20% van de banen die nu worden gesubsidieerd door nationale regelingen voor behoud van werkgelegenheid, een verhoogd risico lopen om volgend jaar te verdwijnen. Volgens de kredietverzekeraar lijkt de Nederlandse werkgelegenheid minder hard geraakt te worden.

Uit een rapport van de gezamenlijke researchafdeling van Euler Hermes en Allianz blijkt bijna een derde van de Europese beroepsbevolking momenteel te profiteren van nationale regelingen voor behoud van werkgelegenheid (in Nederland de NOW-regeling). In de vijf grootste economieën (Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië en Spanje) gaat het volgens de onderzoekers alleen al om 45 miljoen banen die door de nationale overheden worden beschermd.

Alleen al in 2020 verwacht Euler Hermes – ondanks deze noodhulppakketten – 4,3 miljoen extra werklozen in deze vijf grootste Europese landen. Daar bovenop verwacht de kredietverzekeraar in 2021 nog eens het verlies van miljoenen ‘zombie-banen’. Dat zijn banen met een ongezonde basis, maar die door de overheidssteun in stand blijven.

Nederland

Volgens Johan Geeroms (foto), Risk Director van Euler Hermes Nederland, lijkt het erop dat de Nederlandse werkgelegenheid een minder grote knauw krijgt. “Samen met Zweden doen we het relatief goed. Dat heeft te maken met de intelligente lockdown en de overheidsmaatregelen in combinatie met werktijdverkorting en de relatief strikte ontslagbescherming in Nederland. De werkloosheidscijfers van het CBS over mei lijken dat te bevestigden. We hebben sinds maart ruim 200.000 mensen minder met een betaalde baan. Dat ligt onder de verwachting.”

Harde klappen uitgesteld

De researchafdeling van Euler Hermes maakt onderscheid in sectoren die weer snel opbloeien en ‘laatbloeiers’; sectoren die langere tijd nodig hebben om te herstellen en die ook het langst steun nodig hebben. Volgens de onderzoekers zijn dat transport en opslag, accommodatie- en foodservice, kunst/amusement/recreatie, detailhandel en groothandel en industrie en bouw.

Johan Geeroms: “Dit zijn sectoren die hard worden getroffen door de corona-regels zoals social-distancing. Er heerst grote onzekerheid over het herstel. Investeringsplannen gaan de la in. Met kostenbesparing proberen ze financieel gezond te blijven. In dat licht moet je de zombie-banen zien. Op een gegeven moment zal de steun van overheden minder worden. In het vrije spel van vraag en aanbod zal dan alsnog een deel van de werkgelegenheid verloren gaan.”

Bron: Infinance