Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Vacature Commissie Voorzitter voor de Haagse Commissie

Wat doet de Haagse Commissie?

De Haagse Commissie bespreekt (gewenste) ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving in het creditmanagementdomein. Informeert relevante instanties, waaronder leden van de Tweede Kamer en Ministeries, over ontwikkelingen in het creditmanagement vakgebied die aandacht verdienen in bestaande en nieuwe regelgeving.

Hiervoor organiseert de Haagse Commissie paneldiscussies en seminars waarvoor vertegenwoordigers van de verschillende stakeholders worden uitgenodigd om te informeren en de besluitvorming te verbeteren. Daarnaast adviseert de Haagse Commissie gevraagd en ongevraagd bij consultaties voor wetsvoorstellen en voorgenomen wetswijzigingen.

Profielschets

De voorzitter van de Haagse Commissie (HC) zorgt voor de voorbereiding en de verslaglegging van de vergaderingen van de commissie. Daarbij wordt hij of zij ondersteund door de verenigingsmanager van VCMB.

De HC vergadert maandelijks, afwisselend fysiek en telefonisch. In de zomermaanden wordt niet vergaderd, tenzij de omstandigheden daarom vragen. De voorzitter ziet erop toe dat de agenda en het vergaderverslag tijdig en correct gedeeld wordt met de leden van de HC. De voorzitter neemt zelf actief deel aan de vergaderingen.

Naast de reguliere vergaderingen wordt door de HC-leden overleg gepleegd met andere (creditmanagement) brancheorganisaties over onderwerpen die een gedeeld belang dienen, politici en ministeries die gebruikmaken van een marktoriëntatie om te komen tot wetsvoorstellen of wetswijzigingen. De voorzitter coördineert de vertegenwoordiging vanuit de HC hiervoor en stemt af met de voorzitters van VVCM en VCMB wanneer de situatie daarom vraagt.

De profilering van de HC naar de VVCM- en VCMB-achterban is een belangrijk aandachtsgebied van de voorzitter. Hij/zij zorgt voor frequente publicaties over de HC op de websites van de verenigingen en in De Credit Manager. Het verzorgen van de inhoud van de berichten wordt gedelegeerd aan de leden van de HC.

De HC-voorzitter is geïnteresseerd in de totstandkoming van wet- en regelgeving op het gebied van zowel B2C als B2B creditmanagement. Volgt en beoordeelt de ontwikkelingen in deze domeinen, ondersteund door de leden van de HC en de verenigingsmanager van VCMB. Is communicatief sterk en zoekt de verbinding tussen de leden van de HC en externe stakeholders. Hij of zij is zelf actief in het creditmanagementvak en lid van VVCM of via een bedrijfslidmaatschap verbonden aan VCMB.

De tijdsbelasting van de voorzitter van de HC is in een gemiddelde maand ca. 4 uur. Daarnaast zijn er incidentele externe contacten.

Ben je geïnteresseerd of wil meer informatie neem dan contact op met Ingrid Kok 06-40590743 of stuur een e-mail naar Ingrid@vcmb.nl

© 2020 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...