Waardenonderzoek

Het VCMB waardenonderzoek is een tweejaarlijks terugkerend onderzoek waarin getracht wordt een compleet beeld te geven van de economische waarde die creditmanagement levert door al haar activiteiten in de Nederlandse markt. Vanuit een bepaald gevoel wordt vaak gekeken naar creditmanagement zonder de feiten goed te kennen. Het waardenonderzoek legt de feiten op tafel waarmee een meer uitgebalanceerde discussie kan plaatsvinden. Meer informatie hier