Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

BTW terugvragen van niet betaalde facturen

Btw terugvragen in de maand waarin de factuur een jaar is vervallen

Vanaf januari 2018 kunt u btw terugvragen over de facturen waarvan de uiterste betaaltermijn een jaar is verstreken. U moet dat doen in het tijdvak waarin de betalingstermijn een jaar is verstreken. De nieuwe regeling komt erop neer dat uw vordering als oninbaar wordt gezien indien de factuur een jaar is vervallen. Op de website van de Belastingdienst vindt u hierover meer informatie.

Is dit in geval van faillissement anders?

Nee, ook dan kunt u na de eenjaarstermijn de btw terugvragen. U hoeft dus niet meer te wachten totdat de curator u bericht dat in het faillissement geen uitdeling is te verwachten. Mocht er alsnog een uitdeling komen, dan moet u de ontvangen btw aan de Belastingdienst terugbetalen. Dit geldt ook indien geen sprake is van een faillissement.

Regeling eenvoudiger

U hoeft vanaf 2018 geen apart verzoek meer te doen, maar u kunt de btw terugvragen via de reguliere btw-aangifte. Uw vordering wordt als oninbaar beschouwd indien uw factuur een jaar is vervallen. Denk wel ieder tijdvak aan het terugvragen van de btw!

Hoe terugvragen?

Het bedrag van de teruggaaf verwerkt u in de aangifte over het tijdvak waarin de oninbaarheid is ontstaan of de 1-jaarstermijn is verstreken (is de oninbaarheid ontstaan vóór 1 januari 2017 dan moet u een brief sturen naar uw belastingkantoor waarin u om teruggaaf verzoekt). U mag kiezen of u het terug te vragen btw-bedrag opneemt als aftrekbare voorbelasting (vraag 5b van de aangifte) of als negatieve omzet met het daarbij behorende negatieve bedrag aan btw (vraag 1a of 1b van de aangifte).

Factoorregeling

Als een ondernemer zijn vordering geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een andere ondernemer (bijvoorbeeld een factormaatschappij), treedt deze andere ondernemer voor die vordering of het overgedragen gedeelte daarvan in de plaats van de ondernemer die de vordering overdraagt.

Wanneer de vordering oninbaar is of als oninbaar wordt aangemerkt (verstrijken 1-jaarstermijn), dan kan de overnemende ondernemer de btw alleen terugkrijgen door het indienen van een teruggaafverzoek. Hiervoor moet gebruik worden gemaakt van het formulier ‘Verzoek om teruggaaf omzetbelasting (overgenomen vorderingen)’.

Overgangsrecht

Hebt u een vordering waarvan de uiterste betaaldatum is verstreken vóór 1 januari 2017 maar die op die datum (gedeeltelijk) niet is ontvangen? En is die vordering vóór 1 januari 2017 niet oninbaar? Dan begint de termijn van 1 jaar te lopen op 1 januari 2017. Dit betekent dat deze vordering op 1 januari 2018 als oninbaar wordt aangemerkt voor zover de vordering op die datum nog steeds niet is ontvangen. Wanneer de oninbaarheid van deze vordering in de loop van 2017 op een andere wijze is komen vast te staan, ontstaat uiteraard al op dat moment het recht op teruggaaf.

Alsnog ontvangen betaling ná teruggaaf btw

Als u de btw van een vordering in mindering hebt gebracht in uw btw-aangifte en deze vordering wordt alsnog geheel of gedeeltelijk betaald, dan geeft u de verschuldigde btw over het gedeelte dat u hebt ontvangen aan in het aangiftetijdvak waarin u de betaling ontvangt.

Bron: Bierens Incasso Advocaten & Belastingdienst, beeldmateriaal Goed Geregeld Accountants

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...