Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Aandeelhoudersregister: privacy of fraudebestrijding?

Nederland en Europa hebben beide het onderwerp ‘Centraal Aandeelhoudersregister’ op de agenda gezet. Nederland is hier mee begonnen, maar het Europees Parlement is kennelijk voortvarender. De nieuwe EU-richtlijn voor het openbaar maken van aandeelhouders met een eigendomspercentage van 25% of meer is namelijk in december 2014 aangenomen. Het doel hiervan is het bestrijden van witwas praktijken en belastingontduiking. Aandeelhouders zullen met naam, geboorte maand en jaar, nationaliteit en land van residentie vermeld worden.

Nederland: beperkte toegang

Op 21 januari jongstleden publiceerden de Ministeries Economische Zaken en Veiligheid en Justitie de consultatie Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en het Burgerlijk Wetboek. Hierin komt het onderwerp ‘Centraal aandeelhoudersregister’ wederom aan de orde. Nu echter met als doel dat alle aandeelhouders in het register vermeld dienen te worden.

Hierin staat vermeld dat de verantwoordelijkheid voor het aanleveren van de informatie voor het Centraal Aandeelhoudersregister bij de Notaris is neergelegd. De toegankelijkheid van het Centraal Aandeelhoudersregister is beperkt tot het Notariaat en bij Maatregel van Bestuur aan te wijzen Publieke Diensten.

Privacy of fraudebestrijding?

Maar betekent dit dat er dan twee Centraal Aandeelhouders registers zullen komen?
En hoe zit het met de privacy van de aandeelhouders? Waar het Europees Parlement aanstuurt op een openbaar register wil Nederland de privacy waarborgen. De behoefte aan privacy is in ieder geval voor Nederlandse aandeelhouders een belangrijk thema. Dit bleek ook al uit diverse artikelen in het FD van 23 februari 2015.

Een Centraal aandeelhoudersregister past zeker in de context van de fraudebestrijding. Hierbij valt te denken aan malafide praktijken, frauduleuze BV’s en faillissementsfraude. Met het beschikbaar komen van informatie over de daarbij betrokken aandeelhouders kunnen stromannen en katvangers minder schade berokkenen. En wordt bovendien hun betrokkenheid bij nieuwe of andere BV’s zichtbaar.

In de eerder genoemde consultatie worden ook diverse andere voorstellen gedaan om malafide praktijken in te perken en de rol en bevoegdheid van de Kamer van Koophandel te vergroten. De Haagsche Commissie van VVCM en VCMB zal sterk inzetten op het openbaar maken van het centraal aandeelhoudersregister ten behoeve van fraudebestrijding en het voorkomen van fraude.

bron: Haagse Commissie VVCM & VCMB

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...