Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

E-factuur aan overheid verplicht

Vanaf 1 januari 2017 zijn leveranciers aan de Rijksoverheid verplicht om bij nieuwe inkoopovereenkomsten e-facturen te sturen. Dat kan op verschillende manieren:

  • via een (boekhoud)programma met Simplerinvoicing;
  • via een aansluiting op Digipoort;
  • via het leveranciersportaal van de Rijksdienst.

 Wat is een e-factuur?

Een e-factuur is een digitaal bestand met een vaste structuur. Een e-factuur is vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch te verwerken in het andere systeem. Handmatige verwerking is niet meer nodig.

 Voordelen van e-factureren

De voordelen van e-factureren zijn onder andere:

  • Gemak. De verwerking verloopt automatisch;
  • Snellere verwerking. De papierstroom blijft achterwege;
  • Nauwkeuriger. Geen fouten door handmatige verwerking;
  • Goedkoper. Geen print- en portokosten.

Vanaf wanneer en voor wie is e-factureren verplicht?

De verplichting geldt vanaf 1 januari 2017 voor leveranciers aan de Rijksoverheid. Dat zijn alle ministeries met hun kerndirecties en agentschappen. De verplichting komt in de inkoopvoorwaarden te staan bij nieuwe overeenkomsten. Leveranciers die al vóór 1 januari 2017 een overeenkomst zijn aangegaan vallen niet onder de verplichting. Zij kunnen vrijwillig overstappen op e-factureren in overleg met hun opdrachtgever. Leveranciers die hun orders via een inkoopsysteem van de Rijksoverheid ontvangen, blijven op dezelfde wijze factureren als zij gewend zijn.

E-factureren aan medeoverheden

Steeds meer gemeenten, provincies, waterschappen en zelfstandige bestuursorganen zullen in hun inkoopvoorwaarden e-factureren gaan eisen. Alle aanbestedende diensten moeten vóór eind 2018 de benodigde voorzieningen treffen om net als de Rijksoverheid e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken (EU-richtlijn 2014/55/EU). Veel medeoverheden zullen naar verwachting al veel eerder gereed zijn en overgaan tot de verplichting e-facturen te sturen.

Hoe stuur ik een e-factuur naar de Rijksoverheid?

Een e-factuur kunt u op verschillende manieren naar de Rijksoverheid sturen. U kunt e-factureren vanuit uw eigen (boekhoud-)softwarepakket via het netwerk van Simplerinvoicing, maar ook via uw eigen aansluiting op Digipoort of via het leveranciersportaal van de Rijksoverheid.

E-factuur vanuit uw (boekhoud)softwarepakket

Met de meeste boekhoud- en facturatiesoftware die in Nederland verkrijgbaar is, kunt u e-factureren. Controleer of uw leverancier hiervoor op dit moment samenwerkt met Simplerinvoicing om te kunnen e-factureren naar de Rijksoverheid. Simplerinvoicing is een netwerk van dienstverleners en aanbieders van administratieve software met e-facturering.

E-factuur via directe aansluiting Digipoort

Digipoort is de ‘ICT-centrale’ van de overheid waar berichtenverkeer wordt afgehandeld. Een eigen aansluiting op Digipoort is vooral voor bedrijven die veel facturen aan de Rijksoverheid sturen. Op de website van Logius staat een stappenplan voor aansluiten op Digipoort.

E-factuur naar een overheidsorganisatie via het leveranciersportaal

Tot slot is het mogelijk om een e-factuur via het portaal van de Rijksdienst in te dienen. Meer informatie over e-factureren via het leveranciersportaal vindt u de website van Logius.

Helpdesk e-factureren

Voor leveranciers met vragen over e-factureren aan de Rijksoverheid is een brochure beschikbaar. Daarin staat uitgelegd hoe u kunt e-factureren aan de Rijksoverheid. Vanaf januari 2017 kunt u ook terecht bij de  helpdesk e-factureren voor:

  • Informatie over de verschillende manieren van e-factureren.
  • Het melden van incidenten in e-factuurketens.
  • Alle andere vragen over e-factureren aan de Rijksoverheid.

Bron : Rijksoverheid

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...