Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Griffierechten: een stijgend probleem

Procederen in incassozaken wordt een steeds duurdere aangelegenheid. De hoogte van de griffierechten zijn in een paar jaar tijd explosief gestegen. Veel ondernemers laten het er inmiddels bij zitten als minnelijke incasso geen soelaas biedt. Het kostenrisico is simpelweg te hoog. Dure overheidsrechtspraak is dus een belemmering voor incassozaken. Het wrange hiervan is dat wanbetaling daardoor ook nog eens toeneemt. Het risico voor de wanbetaler neemt immers af. Die ziet dat de schuldeiser een steeds hoger omslagpunt heeft voordat gerechtelijke stappen worden ondernomen.

Daling handelszaken

Vanaf november 2010 zijn de griffierechten stelselmatig verhoogd met een uitschieter naar boven in juli 2011. Een onderzoek van de Raad voor de Rechtspraak dat op 14 april 2014 gepubliceerd werd met als titel ‘In de schaduw van de rechter: individuele en maatschappelijke kosten en baten van de juridische infrastructuur’ geeft antwoord op de vraag wat de verhoging van de griffierechten aan economische en maatschappelijke kosten met zich meebrengt. Volgens het onderzoek is door de verhoging van de griffierechten een daling van de instroom van handelszaken bij de rechter van circa 30% te verwachten. De feitelijke daling tussen 2010 en 2013 was 26%. In 2014 werd deze sterke afname overigens gereduceerd tot 3%. Dit moet echter wel worden bezien in het licht van het recordaantal incassozaken dat jaar, dus het totale aantal uit handen gegeven vorderingen. In totaal kwam het in 2014 namelijk tot 4,2 miljoen incassozaken, waarbij tezamen zo’n € 7 miljard openstond.

Vrijbrief

Het onderzoek rapporteert ook het potentieel economisch belang van de rechtspraak op het gebied van handelszaken. Door de heffing van griffierechten is in 2012 naar schatting circa € 1 miljard aan transacties weggevallen of tenminste anders verlopen dan zonder een verhoging van de griffierechten het geval zou zijn geweest. De toegang tot ons rechtssysteem wordt onacceptabel belemmerd, specifiek voor ondernemers met vorderingen die de € 500 net te boven gaan. Omdat het griffierecht daarvoor inmiddels € 466 bedraagt, is het risico van onverhaalbaarheid veel te groot geworden. Het geeft wanbetalers een vrijbrief om rekeningen tussen € 500 en € 5.000 onbetaald te laten. Het risico van gerechtelijke betalingsdwang is immers gering.  In het op dit moment bij de Tweede Kamer in behandeling zijnde wetsvoorstel 33 757 wil de minister hierin wel enige verzachting brengen door een nieuwe tranche voor zaken tussen de € 500 en € 1.500. De griffierechten hiervan gaan € 327 bedragen. Dit wordt echter weer dubbel en dwars ingehaald door vanaf € 1.500 het bedrag van € 466 te verhogen naar € 699.

Kostendekkend

Het einde van de verhogingen valt vooralsnog niet te verwachten. De digitalisering en modernisering van de rechtspraak die momenteel plaatsvindt, gaat zoals het zich nu al laat aanzien niet € 60, maar ten minste € 200 miljoen kosten. Dit bleek uit de business case die minister Van der Steur onlangs presenteerde. En men had al moeite de begroting van V&J sluitend te krijgen. Griffierechten moeten kostendekkend zijn en nu de kosten alleen maar stijgen, laten zich de gevolgen makkelijk raden. Wrang is wel dat hierdoor de met wanbetaling geconfronteerde ondernemers in toenemende mate de onbetaalde rekening krijgen gepresenteerd. Het zou goed zijn als de politiek dit zou inzien en verdere verhogingen een halt toeroept.
Dick Kruiswijk en Gijs Poorter, Haagse Commissie VVCM en VCMB

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...