Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Welke kosten door gerechtsdeurwaarders?

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft geantwoord op vragen van de Tweede Kamerleden Schouten, Segers en Van Nispen over het onterecht in rekening brengen van informatie-en executiekosten door gerechtsdeurwaarders.
Hij antwoordt onder meer dat er op jaarbasis in totaal ongeveer 130.000 beslagen gelegd worden onder de ontvanger van de Belastingdienst en ongeveer 135.000 onder de Belastingdienst/Toeslagen. Hierin zitten naast de beslagen die worden gelegd door gerechtsdeurwaarders, ook beslagen die zijn gelegd door andere beslagleggers zoals gemeenten, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen enz..

VOI

De Nederlandse Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) heeft via de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG) het elektronisch VOI (verzoek om informatie) ingericht. Gerechtsdeurwaarders vragen informatie op over voorlopige teruggaven en toeslagen die de Belastingdienst periodiek verstrekt aan personen. Zij doen dit via de SNG met een elektronisch verzoek (e-VOI) voordat beslag gelegd wordt. De bedoeling hiervan is om extra kosten te voorkomen voor de beslagenen. Er worden op jaarbasis circa 1,3 miljoen e-VOI’s uitgewisseld. Afgezet tegen het vermelde aantal beslagen die onder meer gerechtsdeurwaarders in 2014 legden onder de Belastingdienst, illustreert dit aantal, volgens de minister, dat de ontvangen informatie kennelijk ook aanleiding geeft om geen beslag te leggen.

Zinloze beslagen

Volgens de minister worden zinloze beslagen sinds de inwerkingtreding van de Verwijsindex schuldhulpverlening (VISH) zoveel mogelijk voorkomen doordat de gerechtsdeurwaarder op basis van VISH het aan zijn opdrachtgever terugmeldt als blijkt dat een debiteur reeds een traject volgt binnen de gemeentelijke schuldhulpverlening.

lees meer :antwoorden-kamervragen-over-onterecht-in-rekening-brengen-van-informatie-en-executiekosten-gerechtsdeurwaarders

bron: Rijksoverheid

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...