Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet aangenomen door Tweede Kamer

Het wetsvoorstel vereenvoudiging beslagvrije voet, het minimum aan inkomen waarover iemand moet kunnen blijven beschikken voor zijn basale levensonderhoud, is vandaag door de Tweede Kamer als hamerstuk afgedaan. Daarmee zetten staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Blok van Veiligheid en Justitie een belangrijke stap naar een betere bescherming van het bestaansminimum van mensen met schulden.

Geld om van te leven

Ook mensen met flinke schulden moeten immers voldoende geld overhouden om van te leven. De zogenoemde beslagvrije voet zorgt daarvoor. Dit wetsvoorstel zorgt dat de berekening van de beslagvrije voet eenvoudiger wordt en het proces van beslaglegging zodanig wordt ingericht dat beslagleggende partijen beter op de hoogte zijn van elkaars incassoactiviteiten.

De huidige regeling voldoet in de praktijk niet doordat de vaststelling van de hoogte van de beslagvrije voet te ingewikkeld is. Hij vergt veel gegevens die vooral door de schuldenaar zelf moeten worden verstrekt. Dit gaat in het overgrote deel van de gevallen niet goed met tot gevolg tienduizenden huishoudens die te weinig geld overhouden om van te leven. Tienduizenden mensen met schulden moeten op dit moment zo veel afbetalen dat ze niet genoeg geld overhouden voor huur, elektriciteit en eten. Daardoor steken ze zich nog verder in de schulden of hebben ze kans uit huis gezet te worden. Nu moet iemand die schulden heeft zelf nog veel gegevens aanleveren om te berekenen op welk deel van het inkomen geen beslag mag worden gelegd. Dat gaat vaak mis, waardoor er een te laag bedrag wordt berekend.

Afhankelijk van leefsituatie

Het ingediende wetsvoorstel neemt de belangrijkste knelpunten van de huidige regeling weg. De beslagvrije voet kan aan de hand van de leefsituatie van de schuldenaar en het inkomen van hem en zijn eventuele partner worden vastgesteld. Kern van het systeem is dat deze gegevens uit bestaande registraties kunnen worden gehaald, en niet langer door de schuldenaar zelf hoeven te worden verstrekt. De nieuwe wet zorgt ervoor dat deurwaarders zelf over de gegevens beschikken om op een eenvoudiger manier te kunnen berekenen welk deel van het inkomen niet naar de schuldeiser mag gaan. De wet zorgt er ook voor dat schuldeisers beter op de hoogte zijn van elkaars incasso’s, waardoor het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd ook veilig is als er meerdere schuldeisers zijn.

nieuw beslagvrijevoet

Vereenvoudiging

De vereenvoudiging moet er uiteindelijk voor zorgen dat mensen met schulden genoeg overhouden om van te leven waardoor ze niet verder in de problemen komen. Dat vergroot de kans dat ze een stabiele financiële situatie kunnen bereiken.  Het wetsvoorstel wordt nu aangeboden aan de Eerste Kamer.

“Wie zich geen zorgen hoeft te maken over basale levensbehoeftes, heeft meer ruimte om vooruit te denken en uit de schulden te komen”, aldus Jetta Klijnsma, staatssecretaris SZW.

Stap in goede richting

Divosa vindt de vereenvoudiging een stap in de goede richting. Toch is er meer nodig om te voorkomen dat mensen onnodig lang in de schulden blijven zitten. Behalve vereenvoudiging van de beslagvrije voet pleitten Divosa, NVVK, VNG en Sociaal Werk Nederland vorig jaar in een pamflet voor een aantal aanpassingen.

  • Beperking van de preferente positie en de bijzondere incassobevoegdheden van rijk en andere publieke instellingen.
  • Wegnemen van wettelijke belemmeringen voor het saneren van vorderingen zoals CJIB-boetes en fraudevorderingen bij uitkeringen.
  • Afschaffing van bronheffing.
  • Mogelijkheid om mensen met schulden een aanvullende ziektekostenverzekering te kunnen aanbieden tijdens minnelijk traject schuldhulpverlening.

Divosa vindt bovendien dat er meer gedaan moet worden om problematische schulden te voorkomen, zoals:

  • Vereenvoudiging van inkomensvoorzieningen en toeslagen verkleint de kans dat kwetsbare groepen inkomen mislopen en schulden opbouwen.
  • Brede toegang tot het beslagregister voor de reguliere incasso en de schuldhulpverleners.
  • Preventie o.a. met onderwijsprogramma’s.

Bron: Rijksoverheid.nl & Divosa

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...