Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Wijziging Gerechtsdeurwaarderswet per 1 juli 2016

Het besluit inzake de inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet is gepubliceerd. De wijzigingen treden per 1 juli 2016 in werking. Een van de gevolgen hiervan is het veranderen van de gebezigde titulatuur. Het begrip toegevoegd-kandidaat-gerechtsdeurwaarder zal verdwijnen en bovendien zal het aantal gerechtsdeurwaarders dat toegevoegd mag worden aan een gerechtsdeurwaarder beperkt worden tot twee per deurwaarder.

Met ingang van 1 juli 2016 kent de beroepsgroep de volgende verschijningsvormen van een ambtelijk bevoegde:
• de gerechtsdeurwaarder
• de waarnemend gerechtsdeurwaarder
• de toegevoegd gerechtsdeurwaarder
• de kandidaat-gerechtsdeurwaarder.
De wijziging zit hem in de laatste twee vormen. De toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder wordt met ingang van 1 juli toegevoegd gerechtsdeurwaarder.

Op dit moment mag iedereen die de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder heeft afgerond zich kandidaat-gerechtsdeurwaarder noemen, ook zonder een toevoeging en dat verandert. Met ingang van 1 juli ís de kandidaat-gerechtsdeurwaarder degene die in het kader van de beroepsstage is toegevoegd en niemand anders. De stagiair die de opleidingsstage doet mag zich kandidaat-gerechtsdeurwaarder noemen (hij of zij wordt ermee gelijkgesteld, maar is het niet).

Bovenstaande heeft consequenties voor het zogenaamde “heb ik relaas” en waarschijnlijk betekent dit, dat u uw (basis)documenten hierop dient aan te passen. Wij adviseren om dit te controleren en/of aan te passen zodat de documentenstroom ook na 1 juli ongestoord voortgang kan hebben. In beginsel kunt u deze aanpassingen in uw documenten zelf uitvoeren.

Wat verandert er?

Er komen nieuwe regels voor het beroep van gerechtsdeurwaarder:
• Er komt een duidelijker onderscheid tussen de gerechtsdeurwaarders die ondernemer zijn, gerechtsdeurwaarders die in loondienst bij een gerechtsdeurwaarderskantoor werken en kandidaat-gerechtsdeurwaarders die in opleiding zijn.
• De eis van onafhankelijkheid wordt in de wet opgenomen.
• Er komt een centraal, openbaar register voor gerechtsdeurwaarders.
• Er komt integraal toezicht op gerechtsdeurwaarders door het Bureau Financieel Toezicht.
• De mogelijke tuchtrechtelijke maatregelen worden aangescherpt.

Lees meer.

Bron : Ondernemersplein en KBvG

Gerelateerde artikelen

© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...