Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Whitepapers

Whitepaper: verbeter uw risicomanagement

Dagelijks wordt u binnen uw organisatie geconfronteerd met allerlei risico’s. Denk aan de afhankelijkheid van leveranciers, wijzigingen in wet- en regelgeving of cyberincidenten. Veel overheidsinstanties hebben moeite deze risico’s te beheersen. Volgens Hanna Tjerks, voorzitter van de VPO, staat risicomanagement bij veel gemeenten nog bijvoorbeeld in de kinderschoenen. Heeft u binnen uw instantie de risico’s voldoende afgedekt? Lees in onze whitepaper ‘Risicobeheersing in de publieke sector’ hoe u risicomanagement binnen uw instantie kunt optimaliseren.

Lees waardevolle tips in de whitepaper

Het ontbreekt overheidsinstanties vaak aan kennis, ervaring en bewustzijn om risico’s goed te beheersen. Meeùs heeft de expertise in huis u verder te helpen. Wij geven u een handreiking met onze whitepaper. Met dit handige document krijgt u:

tips om riskmanagement binnen uw organisatie te waarborgen of te verbeteren;
een handig overzicht van de 10 grootste risico’s in relatie tot de publieke sector;
inzichten in de laatste ontwikkelingen op het gebied van risicobeheersing.

DOWNLOAD UW WHITEPAPER

Bron : Meeùs

Protocol & Meldplicht Datalekken

Begin 2016 is de Meldplicht Datalekken ingegaan. Het doel van de meldplicht is om de negatieve gevolgen van een datalek voor de betrokkenen beperken.
Als blijkt dat de gelekte persoonsgegevens onvoldoende beveiligd waren of onrechtmatig werden verwerkt, kunnen bedrijven geconfronteerd worden met een boete van 10 procent van de omzet, met een maximum van 810.000 euro.
Het nalaten van het melden van een datalek bij de toezichthouder kan een boete van €500.000,- opleveren.
Wat is een datalek en wanneer moet u een melding maken?
1. Wat is een datalek?
2. Beveiliging van persoonsgegevens
3. Wanneer is er sprake van een datalek
4. Stappenplan
5. Kennisgeving aan de Autoriteit Persoonsgegevens
6. Kennisgeving aan betrokkene
7. Logboek datalekken

American Factoring

Bij American Factoring worden facturen voorgefinancierd, het debiteurenbeheer wordt overgenomen en het risico van faillissement van een debiteur wordt gedekt. Kortom: meer financiële ruimte, meer tijd, minder zorgen!

Hoe herken je fraude?

Iedere ondernemer krijgt helaas wel een keer te maken met niet-betalende opdrachtgevers. Soms blijkt dat de opdrachtgever helemaal niet van plan was te betalen. De goederen worden snel doorverkocht en de fraudeur gaat er vandoor met het geld. U kunt fluiten naar uw centen.
Fraude valt te definiëren als: een opzettelijke handeling door één of meer personen, waarbij misleiding wordt gebruikt om een onrechtmatig of onwettig voordeel te behalen.

De Wet Incassokosten En wat betekent dit voor u?

De regeling WIK geldt als dwingend recht voor vorderingen die na 1 juli 2012 opeisbaar zijn en betrekking hebben op consumenten.

Tot 2012 kon elk incassobureau zelf de hoogte van de incassokosten bepalen. Daarnaast werden door veel incassobureaus naast de incassokosten andere bijkomende kosten doorbelast. Dit is niet meer toegestaan! Het wetsvoorstel beschrijft een wettelijke regeling voor het doorbelasten van incassokosten om met name consumenten, kleine bedrijven en eenmanszaken te beschermen tegen onredelijk hoge incassokosten.

De wet is 1 juli 2012 in werking getreden. Het is van belang om in uw aanmaningstraject de verplichte 14-dagen brief op te nemen indien u vorderingen op consumenten hebt.

Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)

Het programma KEI moet de rechtspraak toegankelijker maken. Bijvoorbeeld door een burger of bedrijf op ieder moment en vanaf iedere plek digitaal toegang te geven tot de rechtspraak. Via een digitaal portaal Mijn Zaak kan iedere rechtzoekende en diens procesvertegenwoordiger daarom in de toekomst:

  • een civielrechterlijke of bestuursrechtelijke procedure starten;
  • verweer voeren;
  • stukken indienen en inzien;
  • de voortgang van de procedure volgen;
  • de uitspraak van de rechter ontvangen.

1 2 3
© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...