Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Whitepapers

De nieuwe Wet Consumentenrechten

Op 13 juni 2014 is de nieuwe Wet Consumentenrechten in werking getreden. De regelgeving rondom Koop op Afstand is hiermee flink veranderd. Consumenten hebben meer rechten en bedrijven meer plichten. Hiermee sluit de Nederlandse wet aan op de Europese Richtlijn Consumentenrechten die de wetgeving in Europa op dit gebied meer op één lijn moet brengen.
De belangrijkste veranderingen vinden plaats binnen het herroepingsrecht. Zo hebben consumenten veertien kalenderdagen de tijd om van hun aankoop af te zien, terwijl dit voorheen zeven werkdagen was.

Wet Werk en Zekerheid

De wijzigingen die per 1 juli 2015 in werking zijn getreden staan in het teken van de ketenbepaling en het ontslagrecht.
Aanscherping ketenbepaling
Per 1 juli 2015 is de ketenbepaling aangescherpt waardoor uw tijdelijke werknemer eerder recht heeft op vast contract. Voorheen hield de ketenbepaling in dat u uw tijdelijke werknemer na drie jaar of na drie opeenvolgende contracten van bepaalde tijd, een contract voor onbepaalde tijd moest aanbieden. Er was sprake van opeenvolgende contracten indien de tussenpozen niet meer dan drie maanden bedroegen.

Differentiëren van huurders om succesvoller te incasseren

Woningcorporaties kampen met flinke huurachterstanden. Dat betekent veelal dat individuele huurders in financiële problemen komen. Maar ook dat corporaties en onze samenleving niet kunnen beschikken over het geld waarop ze recht hebben. De benadering van huurders met betaalachterstanden is al enkele jaren onderwerp van gesprek.
Weigeren van potentiële wanbetalers aan de poort kan niet, vanwege het sociale karakter van de organisaties.

1 2 3
© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...