Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer of klik hier om te accepteren. Accepteren Lees meer

VCMB - Verbonden door creditmanagement kennis!
VCMB

Whitepapers

Whitepaper WIK

De incassokosten die op basis van de WIK worden berekend, omvatten alle incassohandelingen, ongeacht de omschrijving van de kosten van die handelingen (bijvoorbeeld administratie-, beheers- of registratiekosten). Hieronder vallen ook de kosten van de aangetekende verzending van de verplichte aanmaning onder, indien hiervoor gekozen wordt.

Eigendomsvoorbehoud in Duitsland

Bij wanbetaling heeft een leverancier, mits hij zijn rechten goed vastlegt, in Duitsland veel meer kans op een opbrengst uit eigendomsvoorbehoud dan in Nederland. In onze polis staat dat u verplicht bent om op rechtsgeldige wijze met in Duitsland gevestigde afnemers verlengd en uitgebreid eigen doms voorbehoud overeen te komen. Om dit te bereiken kunt u onderstaande tekst meenemen bij uw verkoop- en leveringsvoorwaarden indien
u in Duitsland levert.

Toekomstbestendig financieren

Ruimte in werkkapitaal creeren voor groei.
Hoewel de economische groei nog zeer gematigd is, zijn er vooral in sectoren als groothandel, industrie en logistiek gaandeweg meer groeikansen. Druk op het bedrijfsresultaat in de afgelopen jaren zorgt echter dat niet iedere financieringsvorm even geschikt is om die groei te ondersteunen.

10 essentiële tips voor credit management

Credit management heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt en is bij veel ondernemingen hoger op de agenda gekomen. En terecht, want er is veel resultaat te behalen met gestructureerd credit management. Credit management is veel meer dan zorgen dat uw klanten op tijd betalen. Ook analyses van betalingsrisico’s, het signaleren van betalingsproblemen, het monitoren van operationele processen en het implementeren van uw credit management beleid in de hele organisatie zijn belangrijke onderdelen.

Kredietrisico, hoe beschermt u zich tegen worst case scenario

Bedrijven zijn het meest kwetsbaar voor faillissement door non-betalingen Non-betalingen kunnen leiden tot bedrijfsfaillissementen, en kleine en middelgrote bedrijven zijn het meest kwetsbaar voor faillissement als gevolg van non-betalingen. Onbetaalde vorderingen vormen vaak een grote post op de balans.

Ongelijke incassobevoegdheden zorgt voor knel

Paritas passé

Dit rapport is het resultaat van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders. De
onderzoekers van de Hogeschool Utrecht en de Landelijk Organisatie Sociaal Raadslieden (aangesloten bij de MOgroep) hebben op verzoek van de
gerechtsdeurwaarders de knelpunten in kaart gebracht die de groep schuldenaren die in een problematische schuldsituatie verkeren en hun schuldeisers in de praktijk ervaren als schuldeisers met verschillende preferente posities zich melden voor verhaal van hun vordering.
lees meer in het rapport : PARITAS_PASSE_Debiteuren_en_crediteuren_in_de_knel_door_ongelijke_incassobevoegdheden

bron: dr. N. Jungmann
mr. A.J. Moerman
mr. H.D.L.M. Schruer
mr. I. van den Berg

1 2 3
© 2021 VCMB - Website door: New Fountain

Wanneer onderneemt u actie bij het signalen van betalingsachterstanden?

Laden ... Laden ...