VCMB Blog met Martijn Groot van Intrum

 

In deze terugkerende blog bieden wij een betrokken VCMB-lid het podium om te vertellen wie ze zijn, wat ze doen en hoe zij kijken naar ontwikkelingen binnen hun expertise van de credit management sector, én natuurlijk om te horen hoe hun ervaring met het VCMB is.
Deze maand een bijdrage van Martijn Groot, Director New Sales Intrum

Intrum

Intrum herkent een duidelijke verschuiving in de leeftijd van mensen met schulden, die wordt aangejaagd door hoge inflatie en een al zorgelijke schuldenproblematiek. Debiteuren worden steeds jonger en dit vraagt ons om een andere benadering van credit management. Dat het voor mijn dochter meer dan normaal is om nú naar de online winkel te gaan en bij het afrekenen niet druk hoeft te maken of ze het wel kan betalen, is iets wat mij als jaren 70 kind tegen de borst stuit.

Toen Ingrid mij vroeg om een blog te schrijven wilde ik niet gelijk deprimerend beginnen maar ik vind dat wij ons wel degelijk zorgen moeten maken over de toekomst van onze jeugd. De discussie rondom Buy Now Pay Later is wel een driver geweest voor ons om lid te worden van de VCMB.

Wij geloven dat om echt een doorbraak te bereiken we als branche samen moeten nadenken hoe we jonge debiteuren beter kunnen beschermen en informeren. Hoe zorgen we ervoor dat de jeugd kan opgroeien met financiële rust en niet al vroeg met schulden in de maatschappij komt te staan.

Intrum is van mening dat de diverse initiatieven binnen onze branche samengebracht moeten worden, vandaar onze deelname.

Intrum

Intrum ontstond een 5 tal jaren geleden uit de samenvoeging van Intrum Justitia en Lindorff. Wij zijn Europees marktleider in het leveren van creditmanagement diensten, waaronder het incasseren van achterstanden, kredietinformatie, betalings- en factureringsdiensten en klantinzichten. Met een geschiedenis die al 100 jaar terug gaat, heeft Intrum kantoren in 24 landen door heel Europa. Onze omvang biedt diverse synergie voordelen op het gebied van innovatie, schaalbaarheid en IT capaciteit.

Wij geloven niet in standaard workflows maar in een aanpak waarbij we samen met opdrachtgevers kijken naar de gehele customer journey van de klant en waarbij wij proactief advies geven over verbeteringen om eigen behandeltrajecten te optimaliseren. Door de customer journey als uitgangspunt te nemen en hier de processen op af te stemmen zien wij het aantal dossiers in achterstand verminderen en hierdoor onze opdrachtgevers succesvoller ondernemen, met een positieve impact op klantenretentie.

Intrum Benelux

De inrichting van Intrum als bedrijf is erop aangepast zodat de geboden dienstverlening voor opdrachtgevers en klanten zo optimaal mogelijk kan worden vormgegeven. Dit alles met een deskundige aanpak en een operationele uitmuntendheid, maar wél met kennis van de lokale wet- en regelgeving en de juiste culturele nuances in de aanpak.

Intrum Benelux werkt met ruim 250 medewerkers vanuit de kantoren in Amsterdam en Gent. We werken met interdisciplinaire teams én gezamenlijk management. Hierdoor bieden wij schaalvoordeel voor opdrachtgevers die met de complexiteit van operaties in beide landen worden geconfronteerd.

Beleid en visie

Intrum kiest voor een mensgerichte aanpak van schulden. Onze doelstelling is: beter betaalgedrag en minder (problematische) schulden. Daarbij heeft Intrum haar communicatie naar klanten toe verbeterd, het beleid inzake incassokosten en rente socialer ingestoken en laat zij maatschappelijk verantwoord incasseren als een rode draad door de trainingen en opleidingen van haar incassomedewerkers heen lopen.

Intrum in de maatschappij

Intrum neemt haar verantwoordelijkheid en participeert zich actief in belangrijke thema’s in de politiek rondom wet- en regelgeving. Hierbij kan worden gedacht aan wetgeving rondom incassobureaus in het algemeen en de omvang van de incassobranche met de schuldproblematiek in Nederland. Intrum realiseert zich dan ook heel goed dat haar rol en koers van belang zijn voor vele partijen en mensen in de markt. Ook zet Intrum zich in als leerbedrijf en geeft daarnaast gastcolleges over de incassobranche maar ook over omgaan met geld. Daarnaast voert Intrum internationale studies uit die door de EU beleidsmakers worden meegenomen in hun overwegingen: het European Payment Report en het European Consumer Payment Report zijn hiervan de exponenten.

Een mensgerichte incassoaanpak

De communicatie met klanten is van groot belang voor Intrum. De juiste communicatie kan het verschil maken in het wel of niet succesvol afhandelen van een dossier. Communicatie moet voldoende duidelijk zijn om een klant te informeren en uitnodigen om contact op te nemen om tot een passende (betaal)oplossing te komen. Intrum biedt maatwerk door de inzet van gespecialiseerde teams voor klantgroepen waar extra kennis en expertise voor nodig is, zoals het team “Kwetsbare klanten”.

Ons doel om een actieve bijdrage te leveren aan de schuldenproblematiek, middels de VCMB, is onze handreiking om hierover in gesprek te gaan als branchevereniging en ideeën hierover te delen.

We kijken uit naar de samenwerking!

Met dank aan Martijn Groot, Director New Sales Intrum