Herman Peeters aan het woord voor de ledennieuwsbrief van VNO-NCW en MKB Nederland

Het Verbond van Credit Management Bedrijven (VCMB) verenigt organisaties die gespecialiseerd zijn in deelgebieden van credit management. Voorzitter Herman Peeters vertelt.

Vertel eens over uw branche(vereniging).

‘Wij verenigen op dit moment bijna veertig bedrijven die diensten aanbieden in de kredietcyclus van een consument of bedrijf: kredietinformatiebedrijven, detacheringsbedrijven, softwarebedrijven, incasso-partijen, gerechtsdeurwaarders, kredietverzekeraars en factorbedrijven. De meeste van die partijen zijn zelf al georganiseerd in brancheorganisaties. Wij zijn de laag die daarboven ligt en die dus die verschillende disciplines verbindt.

Tegen credit management wordt vaak negatief aangekeken. We zouden een schuldenindustrie zijn. Maar wij zorgen er nou net voor dat veel mensen uit de problemen blijven en dat er een gezonde cashflow is tussen bedrijven en organisaties die diensten of producten hebben verleend. Ook als dat even of structureel moeilijk is. Ons bestuur bestaat uit vrijwilligers, ondersteund door een professionele kracht en de VCMB-adviesraad als klankbord. We proberen alle disciplines vertegenwoordigd te laten zijn in het bestuur of de raad.’

Hoelang bent u al voorzitter en wat is uw achtergrond?

‘Ik ga nu mijn vierde jaar in als voorzitter. Daarvoor ben ik drie jaar penningmeester geweest. Ik zit al meer dan dertig jaar in dit mooie vakgebied en wil mijn kennis en ervaring met iedereen delen. Het is een uitdaging om credit management op een positieve manier uit te leggen, maar dat is wel mijn persoonlijke missie.’

Welke actuele kwesties spelen er momenteel voor jullie?

‘Voor incassopartijen is dat de Wet Kwaliteit incassodienstverlening die op 1 april van kracht wordt. Deze wet stelt strengere eisen aan incassobureaus. Bij de invulling in de praktijk zijn nog wel wat aandachtspunten. De Europese AI-wet is relevant voor innovatie met data en modellen. Privacy is natuurlijk in zijn algemeenheid een belangrijk vraagstuk. Verder moeten we kijken wat er gebeurt als de Nederlandse economie zich negatief ontwikkelt, waardoor er meer onbetaalde rekeningen van consumenten komen. Onze business-to-business-leden volgen de impact van de geopolitieke omstandigheden op financiën. En of er bedrijven in de problemen komen door het terugbetalen van coronaschulden.

Segmenteren en differentiëren is voor onze leden noodzakelijk om überhaupt te kunnen blijven voortbestaan: met data op een slimme manier uitfilteren welke debiteuren willen en kunnen betalen of meewerken aan betalingsregelingen. Door investeringen in innovatie kunnen we efficiënt en effectief blijven opereren.’

Wat zijn belangrijke lobbypunten?

‘De belangrijkste lobbypunten die we nu met MKB-Nederland en VNO-NCW hebben afgesproken, hebben te maken met AI, data en privacy, civiele wetgeving voor vorderingen en faillissementen en financiering van het mkb.’

Hoe ziet u de toekomst van uw branche?

‘Rooskleurig, omdat bedrijven altijd risicoassessments moeten doen bij nieuwe klanten of debiteuren. Risicoassessment en het beheren van risico’s zullen dus blijven bestaan. We zullen daar slimmer in worden, ook met gebruik van generatieve AI. De branche is redelijk onbekend en dus onbemind. Daarom proberen we ons met name ook bij young professionals te positioneren. Als we erin slagen om mensen te binden en boeien en om te innoveren, is het vakgebied absoluut toekomstbestendig. Verder willen we onze kennis en ervaring steeds meer naar de voorkant van het proces brengen. Niet pas in actie komen als er betalingsproblemen zijn of dreigen te ontstaan, maar die problemen voor zijn.

De VCMB groeit in ledenaantal en de ledenparticipatie is hoog. We kennen een bedrijfslidmaatschap; iedereen binnen het bedrijf mag meedoen aan de activiteiten die we organiseren. Die positieve trend heeft alles te maken met het feit dat we veel meer de breedte opzoeken. Het is tegelijkertijd ook de uitdaging om de zeven verschillende disciplines en leden die business-to-business en business-to-consumer opereren te bedienen.’

Waarom zijn jullie lid van MKB-Nederland?

‘We zijn net in januari lid geworden omdat we veel kennis in huis hebben die we graag willen delen met andere brancheorganisaties. Credit management raakt veel facetten van het Nederlandse bedrijfsleven. Elk bedrijf krijgt te maken met onbetaalde facturen. Dus als men credit management via MKB-Nederland beter weet te vinden, is dat natuurlijk ook weer goed voor mijn leden. Maar ook de activiteiten die MKB-Nederland en VNO-NCW organiseren, zijn een reden om lid te worden. We kwamen tijdens  ons introductiegesprek echt in een warm bad terecht.’

 Met welke branchedirecteur zou u weleens een dagje willen ruilen?

‘Bij onze nieuwjaarsbijeenkomst ben ik met mijn eigen netwerk terechtgekomen bij de voorzitter van MKB-Nederland, Jacco Vonhof. Hij is voor mij een voorbeeld hoe je on stage je verhaal to the point kunt vertellen. Dus het lijkt me leuk om zijn positie voor een dag in te nemen. Dan zal ik ook de gelegenheid waarnemen om mijn vakgebied credit management op een positieve manier uit te leggen.’

Bron:  Branchevereniging aan het woord: VCMB | MKB-Nederland